Boendestöd

Boendestöd är till för dig som har ett intellektuell, psykisk eller neuropsykisk funktionsnedsättning, som bor i egen bostad och behöver vägledning eller stöd i din vardag.

Boendestöd är en kostnadsfri insats utifrån Socialtjänstlagen (SOL) och är en individuellt anpassad insats. En del personer får stöd någon timme i veckan medan andra personer har stöd varje dag. Boendestöd är en frivillig insats som du själv ansöker om.

Det här kan boendestöd stötta dig med

Stöd i och utanför hemmet

Planering och struktur av vardagssysslor, matlagning, inköp, städ, tvätt, fritidsaktiviteter, friskvård, följa med till apoteket och affären, bryta social isolering, komma iväg till möten och läkarbesök. Utgångspunkten i boendestöds insatser är att stödet är av motiverande karaktär och praktiska sysslor görs inte ”åt” någon utan tillsammans med.

Stöd i kontakter

Stöd i kontakt med exempelvis myndigheter, föreningar, arbetsgivare och gode män.

Efter beslut om boendestöd

Dem som jobbar med att ge stöd i boendestöd kallas för boendestödjare. De har olika bakgrund, erfarenhet och kompetens.

Den som får ett beslut om boendestöd tillhör ett team på boendestöd där minst en boendestödjare kommer vara kontaktman och ha ett extra ansvar kring stödet. Du kommer att introduceras i hela teamet som består av 6-8 boendestödjare, detta för att du ska känna dig trygg i att kunna träffa flera boendestödjare.