Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är till för dig som är mellan 13 och 21 år och har en funktionsnedsättning.

Ansök om korttidstillsyn


Före och efter skoltid, på lov och studiedagar har du möjlighet att vara på en fritidsgård, på samma sätt som man är på fritidshem när man är yngre.

Det är utbildningskontorets fritidsgårdar som erbjuder korttidstillsyn. Egentligen skiljer sig inte korttidstillsynen från all annan verksamhet på fritidsgårdarna. Arbete i grupp, integrering och alltid utifrån dina behov och önskemål. Ungdomar i fritidsgårdarnas verksamhet kan och vill ta ansvar för sin fria tid.


Aktiviteter

Du kan själva välja om du vill delta i gemensamma grupper eller bara vara på fritidsgården och delta i aktiviteterna där. De gemensamma grupperna som finns är teatergruppen (Coolingarna) samt en träningsgrupp för tjejer. Andra gemensamma aktiviteter är läger, utflykter och olika aktiviteter främst sommartid.

Utmanande

Att prova nya saker, uppleva det som du inte visste att du kunde eller ville göra. Att lyckas tillsammans med andra är viktigt. Fritidsgårdarna skapar trygga utmaningar som både stärker och roar.

Kompisar

En mötesplats där vi har roligt tillsammans. Att åka på utflykt eller läger, delta i fritidsgårdarnas gemensamma teatergrupp, dansa, leka och tävla, träna i grupp, skapa i olika material liksom att bara sitta i soffan och prata är fritid.

Aktiviteter är viktigt men inte ett tvång. Fritidsgårdarna skapar möjlighet får dig att vilja vara med utifrån sina förutsättningar.

Utvecklande

Att få utvecklas i sin egen takt, hitta nya intressen, få vänner och lära sig nya saker är viktigt för alla ungdomar. Att vara tonåring är inte så enkelt, fritidsgårdarna löser inte alla frågor och funderingar men medarbetarna har tid att lyssna på och prata med dig. De vill ge dig möjlighet att bestämma själva och få dina val respekterade.

 

Avgifter

Du har möjlighet att äta mat under korttidstillsynen. På skoldagar kostar maten 15 kronor, och på lov- och studiedagar kostar maten 45 kronor. Som mest kostar det 300 kronor i månaden.