NP-center i Norrköping

NP-center är en kommunövergripande verksamhet för ungdomar mellan 13 och 23 år med neuropsykiatrisk problematik och deras familjer. Syftet är att ge ungdomarna stöd i sin nuvarande livssituation och inför framtiden.

NP-centers mål är att stärka ungdomarnas delaktighet och självständighet i vardagen. Stödet ges i hemmet, på fritiden och i skolan. NP-center har olika stödinsatser som gemensamt verkar för målen. NP-centers mål är att stärka ungdomarnas delaktighet och självständighet i vardagen.

NP-center arbetar tvärprofessionellt och består av psykolog, kurator, socialpedagoger och specialpedagoger.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontoret eller vård- och omsorgskontoret via Kontakt Norrköping om du vill veta mer.

Kontakt Norrköping

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00