Personligt ombud visar vägen till stöd och hjälp

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att hitta eller få rätt vård och stöd i samhället. En möjlighet kan då vara att vända sig till personligt ombud, som kan fungera som hjälp till hjälpen.

Personligt ombud är ett stöd för dig som:

  • är 18 år eller äldre
  • har en långvarig psykisk funktionsnedsättning
  • är skriven i Norrköpings eller Valdemarsviks kommun

Du ska ha stora svårigheter i din vardag och ett sammansatt behov av samordning kring vård, stöd och service för att få personligt ombud.

Att få stöd av personligt ombud är gratis, de har tystnadsplikt och ingen skyldighet att dokumentera.

Vad kan ett personligt ombud göra?

Personligt ombud hjälper dig att kartlägga dina behov av insatser. Tillsammans gör ni en plan för hur arbetet ska bedrivas och för att du ska få de insatser och den hjälp som du behöver.

Exempelvis kan personligt ombud

  • delta i möten med dig
  • ringa samtal tillsammans med dig
  • tipsa dig som vill jobba självständigt om vart du kan vända dig med din fråga
  • delta med dig på olika nätverksträffar, så att du kan utöka ditt kontaktnät.

För en del räcker det med att få information kring samhällets olika stödformer. Ibland behövs hjälp med ansökningar, fylla i formulär eller överklaga myndighetsbeslut.

Det personliga ombudet kan också följa med till läkare eller socialsekreterare. Tillsammans kan du och ombudet förbereda viktiga frågor inför besöket och efteråt gå igenom vad som sagts och bestämts.

Det personliga ombudet kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning.

Personligt ombud arbetar dessutom med att försöka förbättra situationen för personer som tillhör målgruppen. Detta sker genom att ombuden sammanställer och försöker synliggöra de fel och brister de ser i välfärdssystemet och som drabbar målgruppen.

Kontakt
Personligt ombud

Lindövägen 5B
602 81 Norrköping

Övrig info:
Du kan själv ta kontakt, eller få hjälp av en anhörig, handläggare, vårdkontakt eller vän om du vill. Men bara du kan bestämma om du ska ha kontakt med personligt ombud.