Om du riskerar att bli vräkt

Om du hamnat i en situation där du riskerar att bli vräkt från ditt nuvarande boende kan du få stöd och hjälp.

Ett vräkningsförebyggande team arbetar med att försöka stötta dig så långt som möjligt för att du ska slippa avhysning till följd av hyresskulder, störningar och sanitära olägenheter.

  • Stöd och hjälp i samtal med hyresvärdar för att skapa en hållbar avbetalningsplan.
  • Stöd och hjälp med kontakt med olika myndigheter, om det behövs för att du ska kunna behålla din bostad.
  • Stöd och hjälp om du behöver kontakta en städ- eller saneringsfirma.

Kontakta vräkningsförebyggande teamet

Ring kommunens kontaktcenter för att få prata med någon i det vräkningsförebyggande teamet, telefon 011-15 00 00.

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00