Vigsel

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag då ni ingår ett juridiskt giltigt äktenskap. Ceremonin äger rum i Stadshuset, Hotellgatan 3 eller på annan plats i kommunen efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Ansök om och skicka in hindersprövning

Innan ni kan gifta er behöver ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.

Ansök om hinderprövning på Skatteverkets webbplats

Denna, samt tillhörande vigselintyg är giltiga i fyra månader efter att de blivit godkända och lämnas eller postas till Kontaktcenter i Norrköping och vara oss tillhanda senast två veckor innan ni gifter er.

Boka borgerlig vigsel

Norrköpings kommun erbjuder vigslar i Stadshuset på lördagar mellan kl. 14.00- 16.00. Vigslarna i Stadshuset är kostnadsfria och tar cirka 15 minuter.

Boka borgerlig vigsel via vår e-tjänst

För att boka en vigsel i Stadshuset använder ni er av vår e-tjänst

Om ni saknar svenskt personnummer eller bank-id kan ni kontakta Kontaktcenter via telefon 011-15 00 00 eller e-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se

Vid vigseln behöver två vittnen närvara. Som brudpar ordnar ni själva med vittnen. Vittnen behöver vara myndiga och ska kunna uppvisa legitimation.

Er bokning behöver vara inkommen och komplett senast två veckor innan ni tänkt gifta er.

Vigsel utanför ordinarie tid

Om ni önskar boka vigsel på annan plats eller annan veckodag, kontakta vigselförrättare direkt för att komma överens om en tid.

På vigseldagen

Den ordinarie vigselceremonin äger rum i Stadshuset som ligger på Hotellgatan 3.

I Stadshuset är 10 gäster, inklusive era vittnen, välkomna att närvara på vigseln.

Att tänka på

Det är inte tillåtet att ta med sällskapsdjur in i Stadshuset. Det är inte heller tillåtet med dryck och förtäring inne i Stadshuset.

Av- eller ombokning

Om ni bokat tid via vår e-tjänst kan ni av- eller omboka er vigsel fram till 1 vecka före vigseldagen.

Har ni frågor eller behöver hjälp att av- eller omboka tar ni kontakt med Kontaktcenter på telefon 011-15 00 00

Borgerlig vigsel utomlands

Borgerlig vigsel utomlands är möjlig på ett antal svenska ambassader. Kontakta Utrikesdepartementet för närmare upplysningar.
Telefon: 08-405 10 00.

Utländsk medborgare

Utländska medborgare som vill gifta sig i Sverige, bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. En del länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad.

Kontakt
Tidsbokning för vigsel
Kontakt Norrköping

Besöksadress
Trädgårdsgatan 21

Postadress
Vigsel Norrköpings kommun
Kontakt Norrköping
601 81 Norrköping