Byggdialogen

Byggdialogen är ett samtalsforum för dig som arbetar med bostadsproduktion i Norrköping. Byggdialogen är en fortsättning på Byggakuten och en del i Norrköpings kommuns arbete med att skapa en tätare kontakt och informationsutbyte med bostadsbranschen.

Vad är byggdialogen?

Byggdialogen är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning – det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Exempel på frågor som kan avhandlas:

  • Har ditt företag en unik projektidé eller har företaget en ny inriktning?
  • Har du frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
  • Eller vill du komma och prata om hur ditt företag kan bidra till Norrköpings stadsutveckling?

Vilka deltar i byggdialogen?

Från Norrköpings kommuns sida finns ansvariga tjänstemän inom exploatering, detaljplanering, gestaltning samt bygglov på plats för att hjälpa ditt företag med era frågor, synpunkter och idéer.

  • Henrik Haugness, enhetschef exploatering
  • Karin Milles, stadsarkitekt
  • Roland Nitz, bygglovarkitekt
  • Julia Stenström, enhetschef detaljplanering

Boka tid med byggdialogen

Nedan ser ni tiderna som är bokningsbara, mötet är en timme, intresseanmälan till marktilldelning@norrkoping.se 

5 mars kl 14

19 mars kl 14

11 april kl 10

3 maj kl 10

31 maj kl 10