Marktilldelning

Här finner du som är byggherre eller investerare information om aktuella och planerade marktilldelningar för bostäder inom Norrköpings kommun. Kontaktuppgifter finns under respektive objekt.

Få senaste nytt via e-post

Vill du ha senaste nytt om aktuella marktilldelningar? Anmäl dig i så fall till vår sändlista för utskick. Skicka en e-post med företagets uppgifter till e-post:

marktilldelning@norrkoping.se

Aktuella marktilldelningar

Inga aktuella marktilldelningar just nu.

Byggdialog – prata om dina byggplaner med kommunen

Byggdialogen är ett samtalsforum för dig som arbetar med bostadsproduktion i Norrköping. Träffa stadsarkitekten, enhetschefen exploatering, detaljplanering och bygglov.

Läs mer och anmäl ditt företag till byggdialogen 

Kommande marktilldelningar

Norrköpings kommun arbetar fortlöpande med att planlägga och förbereda nya bostadsobjekt. Nedan följer information om kommande marktilldelning.

Karta över nya tomter i Sandtorp

Dubbelklicka på kartan för större bild.

De flesta tomter är fördelade men under 2024-2025 beräknas de sista tomterna komma ut för martilldelning. Det rör sig om två radhustomter, fem villatomter samt tre tomter för flerfamiljshus.

Länk till Norrköpingskartan

Tomterna som är kvar att fördela:

 • gul färg: tomt för flerfamiljshus.
 • grön färg: tomt för villabebyggelse.
 • röd färg: tomter för radhus

 • Marktilldelningstävling preliminärt 2024 för område C, flerbostadshus.
 • Område B – friliggande villor

Norrköpingskartan

Kvarter A
 • Kvarter A återstår att marktilldela. Tidpunkt för marktilldelningen sätts när förutsättningar för flytt av hetvattencentralen är fastställda.

Inre hamnen

 • Inom etapp 2 finns både privatägd och kommunägd mark (rödmarkerat). Kommunen äger cirka hälften av området.
 • Marktilldelning av kommunens mark kommer att ske etappvis, påbörjas tidigast år 2025.

Inre hamnen

 • Försäljning småhustomter har påbörjats och fler planeras att säljas under våren 2024.

Norrköpingskartan

 • Byggrätt för parhus, radhus eller kedjehus (rödmarkerat) under 2024.
 • Försäljning småhustomter kommer ske våren 2024.

Norrköpingskartan

Björkalund
 • 6st tomter för villabebyggelse - Försäljning av småhustomterna pågår under 2023/2024 via Mäklare - Markerad i rött
 • Tomt för bostäder och centrumändamål. Tävling och tilldelning planeras 2024/2025 – Markerat i gult
 • Tomt för bostäder – Flerfamiljshus. Tävling och tilldelning planeras 2024/2025 – Markerat i blått

Norrköpingskartan

 • Försäljning småhustomter kommer ske hösten 2023
 • Marktilldelningstävling av radhus/parhus/kedjehus (blåmarkerat) kommer ske 2024/2025.

Norrköpingskartan

Riktlinjer för marktilldelning bostäder

Stadsplaneringsnämnden har tagit fram riktlinjer för hur tilldelning av kommunägd mark avsedd för bostäder ska fördelas till marknaden. Syftet är att tilldelning av mark för bostäder ska vara förutsägbar, transparent och tydlig för marknaden.

Ladda ner Handlingsplan för marktilldelning vid bostadsbyggande Pdf, 2.4 MB.

Sedan 31 augusti 2015 finns även kommunövergripande antagna riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Riktlinjerna finns i två dokument och kan laddas ner här:

Kommunövergripande riktlinje för tecknande av markanvisningsavtal Pdf, 39.6 kB.
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31

Kommunövergripande riktlinje för tecknande av exploateringsavtal Pdf, 37 kB.
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31

Genomförda marktilldelningar under 2023

Här kan ni hitta tidigare marktilldelningar (ej aktuella längre)

Par/Rad/kedjehus

Tävlingen är avslutad. Vinnare Fiskarhedenvillan bostad

Marktilldelningstävling för kvarteret Ankan, Framtidens innovativa boende, Inre hamnen

Tävlingen är avslutad, vinnare är Preservia, Kian Propities, Kaminsky arkitekter och Moelven.

Inbjuden tävling – Framtidens innovativa boende, Björkalund

Tävlingen är avslutad, vinnare Spridd AB

Framtidens innovativa boende #1, Björkalund

Intresseanmälan är avslutad. Följande team kvalificerade sig till tävlingen 

 • ETC Bygg och Kaminsky Arkitektur
 • Spridd AB
 • Resona Utveckling och FOJAB arkitekter
 • Tornet och Strategisk Arkitektur
 • ED Gruppen, Självförsörjande Hus och ARQLY