Marktilldelning

Här finner du som är byggherre eller investerare information om aktuella och planerade marktilldelningar för bostäder inom Norrköpings kommun. Kontaktuppgifter finns under respektive objekt.

Få senaste nytt via e-post

Vill du ha senaste nytt om aktuella marktilldelningar? Anmäl dig i så fall till vår sändlista för utskick. Skicka en e-post med företagets uppgifter till e-post:

marktilldelning@norrkoping.se

Aktuella marktilldelningar

Här presenteras våra aktuella marktilldelningar.

Rad/par/kedjehus - Fyrby

Byggdialog - prata om dina byggplaner med kommunen

Byggdialogen är ett samtalsforum för dig som arbetar med bostadsproduktion i Norrköping. Träffa stadsarkitekten, enhetschefen exploatering, detaljplanering och bygglov.

Läs mer och anmäl ditt företag till byggdialogen 

Kommande marktilldelningar

Norrköpings kommun arbetar fortlöpande med att planlägga och förbereda nya bostadsobjekt. Nedan följer information om kommande marktilldelning.

Sandtorp 2, etapp 3

De flesta tomter är fördelade men under 2024-2025 beräknas de sista tomterna komma ut för martilldelning. Det rör sig om två radhustomter, fem villatomter samt tre tomter för flerfamiljshus.

Tomterna som är kvar att fördela:

 • gul färg: tomt för flerfamiljshus.
 • grön färg: tomt för villabebyggelse.
 • röd färg: tomter för radhus
Karta över nya tomter i Sandtorp

Dubbelklicka på kartan för större bild.

Svärtinge Skogsbacke


 • Marktilldelningstävling preliminärt hösten 2023 för område C, flerbostadshus.
 • Område B - friliggande villor via mäklare under 2022.
Inre hamnen, etapp 1
Kvarter A

 • Kvarter A återstår att marktilldela. Tidpunkt för marktilldelningen sätts när förutsättningar för flytt av hetvattencentralen är fastställda.

Inre hamnen

Inre hamnen, etapp 2


 • Inom etapp 2 finns både privatägd och kommunägd mark (rödmarkerat). Kommunen äger cirka hälften av området.
 • Marktilldelning av kommunens mark kommer att ske etappvis, påbörjas tidigast år 2023.

Inre hamnen

Fyrby


 • Planerade markanvisningar inom området är 2 tomter för radhus/parhus/kedjehus under 2023.
 • Försäljning småhustomter har påbörjats och fler planeras att säljas under hösten 2023.
Tråbrunna


 • Byggrätt för parhus, radhus eller kedjehus (rödmarkerat) under 2023
 • Försäljning småhustomter kommer ske våren 2024.
Björkalund
Björkalund
 • Försäljning småhustomter kommer ske under 2023/2024 - Markerad i rött
Skärblacka, Kullerstad


 • Försäljning småhustomter kommer ske hösten 2023
 • Marktilldelningstävling av radhus/parhus/kedjehus (blåmarkerat) hösten 2023.

Riktlinjer för marktilldelning bostäder

Stadsplaneringsnämnden har tagit fram riktlinjer för hur tilldelning av kommunägd mark avsedd för bostäder ska fördelas till marknaden. Syftet är att tilldelning av mark för bostäder ska vara förutsägbar, transparent och tydlig för marknaden.

Ladda ner Handlingsplan för marktilldelning vid bostadsbyggande Pdf, 2.4 MB.

Sedan 31 augusti 2015 finns även kommunövergripande antagna riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Riktlinjerna finns i två dokument och kan laddas ner här:

Kommunövergripande riktlinje för tecknande av markanvisningsavtal Pdf, 39.6 kB.
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31

Kommunövergripande riktlinje för tecknande av exploateringsavtal Pdf, 37 kB.
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31


Genomförda marktilldelningar under 2019 till 2023

Här kan ni hitta tidigare marktilldelningar (ej aktuella längre)

Marktilldelningstävling för kvarteret Ankan, Framtidens innovativa boende, Inre hamnen
Tävlingen är avslutad, vinnare är Preservia, Kian Propities, Kaminsky arkitekter och Moelven.

Inbjuden tävling - Framtidens innovativa boende, Björkalund
Tävlingen är avslutad, vinnare Spridd AB

Framtidens innovativa boende #1, Björkalund
Intresseanmälan är avslutad. Följande team kvalificerade sig till tävlingen 

 • ETC Bygg och Kaminsky Arkitektur
 • Spridd AB
 • Resona Utveckling och FOJAB arkitekter
 • Tornet och Strategisk Arkitektur
 • ED Gruppen, Självförsörjande Hus och ARQLY

Trähus, Sandtorp
Tävlingen är avslutad, vinnare Nordic Care AB

Husvagnen 1
Tävlingen är avslutad, vinnare Newport Collection AB

Triangelfastigheterna
Tävlingen är avlutad, vinnare Fastighets AB Regio och ED Bygg AB

Kajbyggnad, Inre hamnen
Tilldelats Ostia AB.

Billigt boende, Sandtorp
Tävlingen är avslutad, vinnare MårdLind Bostaden AB

Intresseanmälan för drivmedelstation vid E4:an
Sista dag för att anmäla intresse var den 30 oktober 2020.

Radhus/parhus/kedjehus Fyrby
Tävling avslutad, vinnare Svenskhusproduktion.

Radhus/parhus/kedjehus Tråbrunna
Tävling avslutad, vinnare Nock.

Kajbyggnad, restaurang, Inre hamnen
Tävlingen är avslutad, inga anbud inkom.

Flerfamiljshus, Fyrby, Norrköping
Anbudstävling Beslut om vinnare är taget. Vinnaren är Livi Fastigheter AB och Collins Properties Sweden AB 

Svanen 5 inom Inre Hamnen
Arkitekttävling. Beslut om vinnare fattades 12 februari.