Framtidens innovativa boende, Björkalund

Härmed inbjuder Norrköpings kommun till prekvalificering för kvarteret Amfiteatern inom Björkalund i Norrköpings kommun.

Underlag för inbjudan

Nedan hittar ni inbjudan i pdf format.

Inbjudan Pdf, 3.2 MB.

intresseanmälan ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 29 april 2022 klockan 14.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post, i kuvertet ska en usb-sticka finnas med samtligt material, mer info i inbjudan.

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen. marktilldelning@norrkoping.se

Detaljplan Pdf, 15.6 MB.

Detaljplan (dwg) 

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Baskarta med höjdkurvor (dwg) 

Fastighetskarta Pdf, 90.6 kB.

Riktlinje parkering Pdf, 2.7 MB.

Riktlinje dagvatten Pdf, 7.3 MB.

Frågor och svar

Frågor och svar kan ställas fram till den 20 april 2022 och skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 26 april 2022.

Fråga 1, 2022-04-05: Ville bara stämma av huruvida upplåtelseformen för projektet/bostäderna är tänkta som hyresrätter?

Svar 1, 2022-04-05: Ja det stämmer att kommunen vill att de bostäder som byggs på Amfiteatern 1 ska vara hyresrätt. I marköverlåtelseavtalet kommer ett villkor om att bostäderna ska upplåtas med hyresrätt finnas med. 

Fråga 2, 2022-04-07: Under punkt 5 i inlämningskravet står att ett av referensprojekten behöver vara genomfört och uppfört. Kan den referensen vara en annan typ av projekt än bostäder, exempelvis förskola? Särskilt om den referensen hanterar de två första punkterna under ”Mål och syfte” och övriga punkter, som är mer bostadsspecifika, hanteras av de två andra referenserna.

Svar 2, 2022-04-08: Minst ett uppfört bostadsprojekt behöver lämnas in som referens. Ytterligare projekt som ej är bostäder kan användas som referens om de har en tydlig inriktning mot kravställningen i ”mål och syfte”

Fråga 3, 2022-04-21: Enligt inbjudan till prekvalificering till marktilldelningstävlingen för rubricerat objekt ska vi i intresseanmälan lämna in CV på ansvarig arkitekt. Kan man få lämna in CV på medverkande arkitekt också?

Svar 3, 2022-04-21: En ansvarig arkitekt för ert designteam behöver namnges och CV på denna skall lämnas in. Har ni fler arkitekter som medverkar kan dessa personers CV också skickas in.

Fråga 4, 2022-09-01: Vilket filformat ska den digitala modellen som inlämningskravet om ”En digital modell som visar bostadshusen/bostadsområdet i sitt sammanhang” vara? Vad innebär ”sammanhang”?

Svar 4, 2022-09-01: Vi önskar att ni jobbar med SKP-filerna vi tillhandahållit (sketchup), det är ett vedertaget filformat och vi på kommunen behöver ha in likvärdiga modeller från alla deltagare för att jämföra. Modellen kan exporteras från andra program och placeras i den SKP filen som tillhandahållits. Sedan levereras hela SKP filen men den nya modellen i.

Sketchup importerar de här filtyper:KMZ,DAE,3DS

Sammanhang innefattas av att den tillhandahållna modellfilen innehåller ett större område än själva tävlingstomten.

 

Relaterat