Marktilldelningstävling för verksamhetsmark, Husvagnen 1

Härmed inbjuder Norrköpings kommun till marktilldelningstävling för verksamhetsmark. Fastigheten Husvagnen 1 är belägen inom Jursla industriområde i Norrköpings kommun.

Underlag för marktilldelningstävling

Nedan hittar ni tävlingsprogrammet i pdf format.

Tävlingsprogram Pdf, 706.6 kB.

Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 15 juni 2021 klockan 14.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post, i kuvertet ska en usb-sticka finnas med samtligt material, mer info i tävlingsprogrammet.

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen. marktilldelning@norrkoping.se

Detaljplan Pdf, 2 MB.

Planbeskrivning Pdf, 11.1 MB.

Gestaltningsprogram Pdf, 6 MB.

Baskarta (DWG)

Plangränser (DWG)

PM geoteknik Pdf, 394.8 kB.

Ritningar geoteknik Pdf, 380.6 kB.

Markteknisk undersökning geoteknik Pdf, 731.9 kB.

Riktlinje arkitektur Pdf, 33.1 MB.

Frågor och svar

Frågor och svar kan ställas fram till den 26 maj 2021 och skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 1 juni 2021.


Relaterat