Kajbyggnaden Inre hamnen

Norrköpings kommun inbjuder till markanvisningstävling för att bygga ett helt unikt landmärke och en ny målpunkt i Norrköping. Byggnaden ligger mitt i Inre hamnens hjärta där stråken som löper längs kajen, mot Johannisborg och mot stadens södra stadsdelar korsas. Byggnaden ska innehålla restaurang och vara ett besöksmål och en orienteringspunkt. Byggnaden är placerad vid kajkanten, intill en ny gång- och cykelbro och bryggar vackert ut över Motala ström. Året runt erbjuder tomten fantastiska vyer. Stadsbilden mot innerstaden avtecknar sig med rådhuset och stadens historiska siluett med sitt industrilandskap. Mot land finns en ny fin park med badplats. Nedströms Motala ström präglas vyerna av stadens gamla hamnmiljöer med sitt alltid rinnande vatten, också detta så typiskt för staden Norrköping

Underlag för anbudstävling

Nedan hittar ni tävlingsprogrammet i pdf format.

Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 9 mars 2020 klockan 16.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post, mer info i tävlingsprogrammet.

Tävlingsprogram Pdf, 19.1 MB.

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen.

Detaljplan dwg

Sketch up

Mer information och utredningar hittar ni på nedanstående länkar:

Detaljplan och utredningar

Information om projektet Inre hamnen

Frågor och svar - arkitekttävling

Frågor och svar kan ställas fram till den 26 februari 2020 och skickas till inrehamnen@norrkoping.se Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 2 mars 2020.