Etablering i Norrköping

Norrköping har ett av de bästa logistiklägena på ostkusten med närhet till Stockholm och Mälardalen.

Från regionen når man huvuddelen av den svenska, danska och norska befolkningen med leverans inom 24 timmar via transporter på väg. Stora delar av Finlands befolkning nås på samma tid med land- och sjötransport. Stockholm nås på mindre än två timmar, Göteborg på mindre än tre och Öresundsregionen på fyra timmar.

Norrköpings hamn är Östersjöns modernaste och snabbast växande hamn. Ytterligare satsningar på infrastruktur kopplat till Norrköpings hamn finns i Norrköpingspaketet.

Norrköping har en internationell flygplats som flyger till 16 destinationer. Flygplatsen erbjuder reguljärflyg till Helsingfors och Gotland samt charterflyg både på sommaren och på vintern. Norrköping flygplats erbjuder även en fraktlinje till New York via Reykjavik.

Intresseanmälan för köp av verksamhetsmark

Anmäl ditt intresse för köp av verksamhetsmark

Näringslivsfakta

Näringslivsfakta

Linköpings universitet bedriver omfattande forskning och utveckling inom logistikområdet. Det ger regionens företag tillgång till det senaste inom forskningen och möjlighet till rekrytering av studenter för examensjobb. Dessutom kan Linköpings universitet erbjuda skräddarsydda utbildningar och kompetensutveckling som passar just ditt företag.

I Norrköping kan man studera till civilingenjör i Kommunikation, transport och samhälle samt vid kandidatprogrammen Flygtrafik och logistik och Samhällets logistik.

Linköpings universitet

Rätt läge för etablering

Perfekt geografiskt läge, utmärkt infrastruktur och god tillgång till kompetens – Norrköping är en intressant etableringsort där befolkningen stadigt växer. Näringslivskontoret ger information, stöd och service inför och under en etablering i Norrköping.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man väljer etableringsort. Norrköping är attraktivt för många olika typer av företag. Från traditionsrika företag inom papper och förpackning till kunskaps- och kreativitetsdrivna företag inom visualisering och medieteknik.

Här finns en välutvecklad infrastruktur med hamn, flygplats, järnväg och Europavägar. Det ger utmärkta transportförutsättningar, inte minst för den nordiska marknaden och Baltikum. Regeringens förslag att satsa på Ostlänken bidrar också till en positiv utveckling av regionen. Enligt en ranking i tidningen Intelligent Logistik har regionen ett av Sveriges bästa logistiklägen.

Linköpings universitet spelar en stor roll i utvecklingen av näringslivet. Här bedrivs utbildning och forskning i världsklass. I Norrköping finns ungefär 5 500 studenter, det är en viktig grund för kompetensförsörjning med kvalitet. Här utbildas bland annat framtidens kompetens inom sjukvård, pedagogik, miljö, visualisering, medieteknik, logistik och media. Norrköping är också en bas för nya entreprenörer med spännande affärsidéer.

Norrköping är tillsammans med Linköping motor i tillväxtinitiativet East Sweden. Här finns ett antal starka kompetensområden, som:

 • Cleantech
 • Flygteknik
 • Logistik
 • Visualisering
 • Musikbranschen
 • Besöksnäring
 • Kultur
 • Underleverantörer inom industri.

Linköpings Universitet

East Sweden

Konferensanläggningarna i Norrköping är i toppklass, arenorna likaså. Närheten till Linköping ökar valfriheten och mångfalden. Norrköping kan även erbjuda ett starkt kulturliv och vacker skärgårdsnatur som skapar mervärden för både företag, anställda och kunder.

Smidig, snabb och effektiv service är viktigt i en kommun med gott näringslivsklimat. Från första kontakt till etablerad verksamhet finns näringslivskontoret till din tjänst för att:

 • hitta rätt läge
 • hitta rätt resurser för just dina behov
 • hitta kontakt med universitetet, andra företag, organisationer eller nätverk.

Näringslivsavdelningen har ett brett kontaktnät både i kommunen och i näringslivet. Service och råd är naturligtvis kostnadsfria, och självklart behandlar vi företagsinformation konfidentiellt.

Välkommen att kontakta Näringslivsavdelningen

Kontakt
Näringslivsavdelningen

Strykbrädan
Laxholmstorg 3
601 81 Norrköping