Näringslivsfakta

Det finns drygt 13 000 arbetsställen i Norrköping, många av företagen är små eller medelstora. Företagstjänster är den bransch som ökat mest under senare år, där ingår även bemanningsbranschen. De största branscherna mätt i antal arbetstillfällen är handel samt vård och omsorg.

Det finns flera branscher där Norrköping har starka aktörer:

  • Basindustri med papper och förpackningar har en lång tradition i kommunen
  • Transport och logistik
  • Handel
  • IT och Visualiseringsteknik
  • Energi- och miljöteknik
  • Hälsa och vård
  • Besöksnäring

Här finns mer fakta om Norrköping

Nyföretagande i Norrköping

Under år 2022 startades totalt 843 nya företag i Norrköping, källa Kolada. Nyföretagandet i Norrköping har under de senaste åren gradvis ökat.

Läs mer om nyföretagande här

Det finns många lyckade exempel på företag som startat i Norrköping. Exempel är klädföretaget MWH Wear och kraftvärmeproducenten Againity som båda även arbetar med hållbara lösningar.

Exempel på större etableringar och expansioner

Norrköping är en intressant etableringsort för många företag och under senare år har ett antal större etableringar inom framförallt logistik valt att etablera sig i Norrköping. Ett exempel är området Klinga där Klinga logistikpark utvecklar stora ytor för verksamhet inom logistik. Även PostNord, Rustas lager, Martin & Servera är andra exempel på logistikföretag som satsar i Norrköping.

Näringslivsavdelningen får kontinuerligt in nya förfrågningar från olika typer av företag som ser Norrköping som en intressant etableringsort och fler av dem väljer också att fullfölja etableringen här.

Sök företag i Norrköping

Mer information

Kontakt
Näringslivsavdelningen

Strykbrädan
Laxholmstorg 3
601 81 Norrköping