Statistik

Här finner du statistik om Norrköping. Under Kort om Norrköping hittar du kort fakta och sammanställningar. Under Faktablad med statistik för delområden hittar du statistiska sammanställningar för stadsdelar och områden utanför centralorten, för större delområden och för valdistrikt.

Under varje ämnesområde såsom Arbetsmarknad och Befolkning osv. kan du själv ta ut statistik från tabeller genom att välja Statistik i tabeller för egna uttag, där hittar du främst statistik fördelad på kommunens olika delområden. Du kan också hitta fasta skriftliga rapporter med statistik inom ämnesområdet, dessa finns publicerade under Fasta rapporter.

Allmänt

Kort om Norrköping

Befolkning

Den 31 december 2021 hade Norrköping 144 458 invånare enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och var Sveriges nionde största kommun. Norrköpings landareal är knappt 1 500 kvadratkilometer, vilket innebär att det bor 97 personer per kvadratkilometer.

Enligt kommunens eget befolkningsregister (KID) hade Norrköping 145 008 invånare den 31 juli 2022.

Läs mer om befolkningsutvecklingen i Norrköping enligt KID

Arbetslösheten i Norrköping under juli 2022

Åldersgrupp

Antal

Andel (%)

16-64 år

6 610 (-1 050*)

9,3 (-1,2 procentenheter*)

18-24 år

740 (-240*)

10,3  (-2,4 procentenheter*)


* förändring jämfört med samma månad året innan. Källa: Arbetsförmedlingen.

Läs mer om verksamhetsstatistiken från Arbetsförmedlingen

Statistik om Norrköping som bildspel (powerpoint)

Powerpointpresentationer med statistik om Norrköping främst inom befolkning och arbetsmarknad. Statistiken är från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Norrköping i siffror - svensk version Powerpoint, 1.7 MB. (Powerpoint, 1.7 MB)

Municipal facts - english version Powerpoint, 1.4 MB. (Powerpoint, 1.4 MB)

Faktablad med statistik för delområden

Faktablad med befolkningsstatistik för delområden inom Norrköping

Områdesfaktabladen är årliga sammanställningar med befolkningsstatistik i pdf-dokument för delområden inom Norrköping. Delområdena utgår från så kallade statistikområden som är definierade inom Norrköpings kommuns geografiska gräns. Varje blad innehåller en karta över aktuellt område.

Områdesfaktabladen finns för 60 delområden som kan beskrivas som stadsdelar, tätorter utanför centralorten och delområden på landsbygden. Kartan längre ned på sidan visar indelningen av stadsdelar i centrala delen av Norrköping. 

Områdesfakta 2022

Områdesfakta från tidigare år

Observera att statistiken också kan hämtas i tabeller med hjälp av egna uttag ur databasen. Uppgifterna kan då tas fram för samtliga delområden i till exempel en Excelfil.

Områdesfaktablad med grövre geografisk indelning

Områdesfaktablad finns också för de tre större delområdena Norrköpings centralort, en summering av tätorter utanför centralorten samt Norrköpings landsbygd.

Faktablad grov indelning 2022

Karta över stadsdelar inom Norrköpings centralort

Större bild på en karta som visar stadsdelar inom Norrköpings tätort.
Länkar till andra statistikkällor

Det finns mycket statistik om alla Sveriges kommuner på andra webbsidor såsom Kommun- och landstingsdatabasen och Statistiska centralbyrån. Dessa är lämpliga källor om man vill göra jämförelser mellan kommuner eller över längre tidsserier.

Statistiska centralbyråns rapportverktyg "kommuner i siffror" - Här hittar du fakta om Sveriges 290 kommuner. Med en enda sökning får du en sammanfattande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Du kan också jämföra kommunen med en annan eller med Sverige. 

Statistiska centralbyråns statistikdatabas för egna tabelluttag - Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och femton andra myndigheter och är gratis att använda.

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) - I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med ca 5 000 nyckeltal finns underlag för analyser och jämförelser. I Kolada finns en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik - Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Skolverkets statistiksidor - Officiell statistik om förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning mm.

Socialstyrelsens statistiksidor - Statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Valmyndighetens statistiksidor - Valresultat för val till riksdag, landsting och kommun

Arbetsmarknad

Befolkning

Bilinnehav

Hushållens boende och bostäder

Flyttningar

Folkhälsa

Inkomster

Skolstatistik

Utbildningsnivå

Val och folkomröstningar

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten
Olle Kylensjö
Statistiker