Statistik

Här kan du hitta statistik om Norrköping

Under Kort om Norrköping hittar du kort fakta, sammanställningar och bildspel med samlad statistik om Norrköping. Under Faktablad med statistik för delområden hittar du statistiska sammanställningar för stadsdelar inom centralorten samt orter och landsbygdsområden utanför centralorten.

Under varje ämnesområde såsom Arbetsmarknad och Befolkning osv. kan du själv ta ut statistik från tabeller genom att välja Statistik i tabeller för egna uttag, där hittar du främst statistik fördelad på kommunens olika delområden och för hela kommunen. Du kan också hitta fasta skriftliga rapporter med statistik inom ämnesområdet, dessa finns publicerade under Fasta rapporter.

Allmänt

Befolkning

Den 31 december 2023 hade Norrköping 145 163 invånare enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och är Sveriges tionde största kommun i invånarantal. Norrköpings landareal är knappt 1 500 kvadratkilometer, vilket innebär att det bor 97 personer per kvadratkilometer.

Enligt kommunens eget befolkningsregister (KID) hade Norrköping 144 960 invånare den 31 mars 2024.

Läs mer om befolkningsutvecklingen i Norrköping enligt KID

Arbetslösheten i Norrköping i mars 2024

Åldersgrupp

Antal

Andel (%)

16-65 år

6 750 (+160*)

9,1 (+0,2 procentenhet*)

18-24 år

810 (+30*)

9,8  (+0,2 procentenhet*)

Källa: Arbetsförmedlingen.

* förändring jämfört med samma månad året innan.

Läs mer om verksamhetsstatistiken från Arbetsförmedlingen

Faktablad om Norrköping

Här kan du ladda ned ett kort faktablad med statistik om Norrköping. Pdf, 119.1 kB. Motsvarande faktablad finns även på delområdesnivå (se under Faktablad med statistik för delområden nedan).

Statistik om Norrköping som bildspel (powerpoint)

Powerpointpresentationer med statistik om Norrköping främst inom befolkning och arbetsmarknad. Statistiken är från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Norrköping i siffror – svensk version Powerpoint, 4.8 MB.

Municipal facts – english version Powerpoint, 2.4 MB.

Faktablad med befolkningsstatistik för delområden inom Norrköping

Områdesfaktabladen är årliga sammanställningar med befolkningsstatistik i pdf-dokument för delområden inom Norrköping. Delområdena utgår från så kallade statistikområden som är definierade inom Norrköpings kommuns geografiska gräns. Varje blad innehåller en karta över aktuellt område.

Områdesfaktabladen finns för 60 delområden som kan beskrivas som stadsdelar, tätorter utanför centralorten och delområden på landsbygden. Kartan längre ned på sidan visar indelningen av stadsdelar i centrala delen av Norrköping. 

Områdesfakta 2023

Områdesfakta från tidigare år

Observera att statistiken också kan hämtas i tabeller med hjälp av egna uttag ur databasen. Uppgifterna kan då tas fram för samtliga delområden i och sparas till exempelvis en Excelfil.

Områdesfaktablad med grövre geografisk indelning

Områdesfaktablad finns också för de tre större delområdena Norrköpings centralort, en summering av tätorter utanför centralorten samt Norrköpings landsbygd.

Faktablad grov indelning 2022

Karta över stadsdelar inom Norrköpings centralort

Större bild på en karta som visar stadsdelar inom Norrköpings tätort.

Det finns mycket statistik om alla Sveriges kommuner på andra webbsidor såsom Kommun- och landstingsdatabasen och Statistiska centralbyrån. Dessa är lämpliga källor om man vill göra jämförelser mellan kommuner eller över längre tidsserier.

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) – I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med ca 5 000 nyckeltal finns underlag för analyser och jämförelser. I Kolada finns en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter.

Statistiska centralbyråns rapportverktyg "kommuner i siffror" – Här hittar du fakta om Sveriges 290 kommuner. Med en enda sökning får du en sammanfattande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Du kan också jämföra kommunen med en annan eller med Sverige. 

Statistiska centralbyråns statistikdatabas för egna tabelluttag – Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och femton andra myndigheter och är gratis att använda.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik – Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Skolverkets statistiksidor – Officiell statistik om förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning mm.

Socialstyrelsens statistiksidor – Statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Valmyndighetens statistiksidor – Valresultat för val till riksdag, landsting och kommun

Arbetsmarknad

Befolkning

Bilinnehav

Hushållens boende och bostäder

Flyttningar

Folkhälsa

Inkomster

Utbildningsnivå

Övergångar till högskolestudier 2018 Pdf, 549.2 kB. (Fokus Statistik 2109:3)

Övergångar till högskolestudier 2017 Pdf, 433.4 kB. (Fokus statistik 2018:4)

Övergångar till högskolestudier 2016 Pdf, 411.9 kB. (Fokus statistik 2017:3)

Val och folkomröstningar

För frågor kring statistiken på denna sida, kontakta:

Statistikfunktionen