Statistikområden

Statistikområden används för att hantera geografiskt fördelad information. Områdesindelad statistik finns för bland annat befolkning, hushåll, bostäder, inkomster, flyttning, bilinnehav med mera. Redovisningen kan finnas på mer eller mindre finför­delade områden. Till exempel redovisas, på kommunens hemsida, uppgifter för stadsdelar och delområden på landsbygden som är en nivå bland statistikområdena.

Uppbyggnanden av statistikområden

Fastigheterna i kommunen utgör den minsta byggstenen i den geografiska indelningen. Alla fastigheter är kodade med en sexsiffrig kod, så kallad nyckelkod. Det finns ett antal invånare som är "folkbokförda på kommunen" men inte på någon fastighet, dessa kan inte kopplas till något geografiskt delområde inom kommunen. Statistikområdena bildas av nyckekoder och är ordnade i sex hierarkiska nivåer.

  • Nivå 1 består av Norrköpings kommun indelad i 4 områden samt ett område för dem som är folkbokförda på kommunen (men inte någon fastighet som kan kopplas till ett delområde) och utan känd hemvist.
  • Nivå 2 utgör de 12 kommundelar som var kommundelsnämnder från och med 1989-01-01 t o m 1991-12-31 samt 1 övrigt område
  • Nivå 3 består av 60 områden som är stadsdelar, tätorter, större samman­hängande landsbygdsområden samt 1 övrigt område.
  • Nivå 4 redovisar kvartersblock och landsbygdsområden. Denna nivå används för bl a befolkningsprognoser och består av ca 160 områden.
  • Nivå 5 används för ytterligare indelning av nivå 4. Nivå 5 består av ca 380 områden.
  • Nivå 6 är den ”minsta gemensamma nämnaren” i systemet. Dessa del­områden bör accepteras som odelbara. Nivå 6 består av ca 1 150 områden. I tätorten Norrköping motsvarar nivå 6 ofta kvarter.
Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten
Charlotte Lundberg
Statistiker
Olle Kylensjö
Statistiker