Personbilar i Norrköping efter typ av drivmedel och år

En fördubbling av antalet personbilar som är rena elbilar eller är laddhybrider under år 2020

Antalet personbilar i trafik som finns registrerade i Norrköping har ökat med 5,6 procent under perioden 2015 till 2020, från 60 840 till 64 300 bilar den 31 december 2020. Antalet avser personbilar i trafik ägda av privatpersoner och företag, där bilen enligt fordonsregistret finns i Norrköping. 

Under redovisad period är det personbilar drivna med diesel som ökat mest i antal, medan bensindrivna bilar har minskat. Även bilar drivna av gas och etanol har minskat i antal under perioden.

Tillsammans med dieselbilar har eldrivna personbilar, laddhybrider samt elhybrider ökat i antal under de senaste fem åren.

Antal personbilar i trafik 2013-2019, ägda av juridiska och fysiska personer, yrkesmässig och ej yrkesmässig trafik, efter drivmedel

Källa: Statistiska centralbyrån, fordonsregistret

Ökning av eldrivna personbilar samt el- och laddhybrider

Tittar man på den relativa utvecklingen så är det elbilar samt ladd- och elhybrider som ökat mest procentuellt sett. Men det är från en mycket låg nivå i jämförelse med bensin- och dieselbilar.

Diagrammet nedan visar enbart de tre fordonstyperna el, elhybrider och laddhybrider. Eldrivna fordon samt laddhybrider är sammanslagna eftersom båda dessa fordonstyper behöver/kräver laddning via elnätet.

Personbilar drivna av el, samt el- och laddhybrider 2013-2017, registrerade i Norrköping

Källa: Statistiska centralbyrån, fordonsregistret. Notera skillnaden på y-axlarnas skala i de två diagrammen

Elbilar och laddhybrider redovisas här tillsammans och var år 2020 totalt 1 470 bilar. Antalet fördubblades under 2020 i jämförelse med år 2019, från 730 stycken år 2019 till 1 470 bilar den 31 december 2020.

Laddhybrider har en elmotor som laddas via elnätet men som samverkar med en förbränningsmotor. Av de 1 470 bilarna (el+laddhybrid) år 2020 var det 550 elbilar och 910 laddhybrider.

Elhybrider laddas inte från elnätet utan dess batteri laddas upp med energi från förbränningsmotorn.

I redovisningen ovan är uppgifterna avrundade till närmaste tiotal.

Nedladdningsbar Excelfil med uppgifter Excel, 11.6 kB.

Jämförelse med riket

Av Norrköpings personbilar i trafik år 2020 var det 90 procent av bilarna som enbart kunde drivas av bensin eller diesel. Det är en procentenhet högre än motsvarande andel i riket. Enligt Trafikanalys var det 89 procent av de drygt 4,9 miljoner personbilarna i trafik i Sverige som enbart kunde drivas med bensin eller diesel.

Statistikblad från Trafikanalys med fordonsstatistik på riksnivå för 2020