Färdigställda lägenheter i småhus och flerbostadshus, 1961-2022

Tillskott av 720 bostäder genom nybyggnation år 2022

Enligt Statistiska centralbyrån färdigställdes 720 bostadslägenheter i småhus och flerbostadshus i Norrköping under 2022. Av dessa var det 278 småhus och 442 lägenheter i flerbostadshus. Inte sedan 1991 har det byggts fler småhus än det gjorde 2022, 1991 byggdes det 372 småhus.

Under åren 2015-2022 byggdes många nya bostäder i Norrköping jämfört med åren 1994 - 2014 då bostadsbyggandet var historiskt l¨ågt. Bostadsbyggandet var som allra högst under 1960- och 1970-talen. Se diagram nedan.

Färdigställda lägenheter 2000-2020

Statistik över antalet nyproducerade bostäder i småhus och flerbostadshus i Norrköpings kommun sedan år 1961 finns att ladda ned i excelfilen nedan:

Nybyggnationer, Norrköping, 1961-2022 Excel, 18.3 kB.

Om statistiken

Statistiska centrabyrån inhämtar samtliga beviljade bygglov från landets 290 kommuner. Byggloven hanterar ny- och tillbyggnad av bostäder, fritidshus och lokaler samt ombyggnad. Statistiken är heltäckande då kommunernas byggnadsnämnder är den instans som behandlar bygglovsärenden. (Hämtat från Statistiska centralbyråns dokumentation om statistikens framställning.)

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten
Charlotte Lundberg
Statistiker
Olle Kylensjö
Statistiker