Attraktionskraft

Utveckla Norrköpings attraktionskraft.

 • Aktivt medverka till att hitta lösningar på näringslivets kompetensförsörjningsbehov genom dialog och skräddarsydda insatser.
  Progress 1: Kompetensförsörjningskontoret har under våren haft dialog i näringslivsrådet med temat kompetensförsörjning. Kunskapshöjning om befintliga utbildningar samt workshop kring prioriterade områden ut näringslivsperspektiv var temat.
  Progress 2: Uppstart samverkan om kompetensförsörjning med Kriminalvården för kommande etablering av ny anstalt samt i befintlig kompetensförsörjningsutmaning arbetsgivare har.
  Progress 3: Kontoret har tagit fram en reviderad överenskommelse mellan Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen om att påskynda individers etablering i arbetslivet och stärka kompetensförsörjningen.
 • Utred förutsättningar för framtagande av ett platsvarumärke där kommunen tillsammans med företag, föreningar och övrigt civilsamhälle aktivt och gemensamt kan förstärka Norrköpings attraktionskraft. Utveckla en särskild verktygslåda med marknadsföringsmaterial om Norrköping.
 • Genomför två större marknadsföringsaktiviteter/år som lyfter fram goda exempel på företagande samt kan skapa ambassadörer bland medborgarna för kommunens näringsliv.
  Progress: Näringslivsavdelningen bidrar till att genomföra större aktiviteter och evenemang för näringslivet. l genomfördes Företagargalan, i juni medverkade vi under Almedalsveckan och i november genomförs Handelsgalan.
 • Skapa en bygg- och tillväxtdag i Norrköping där kommunens företag bjuds in där ett urval av pågående initiativ och investeringsmöjligheter presenteras.
  Progress: En bygg- och tillväxtdag i Norrköping arrangeras där kommunens företag bjuds in och där ett urval av pågående initiativ och investeringsmöjligheter presenteras. Förberedelsearbetet med "Norrköpings Bygg- och fastighetsdag" pågår, datum är fastställt till 9 november 2023.
Kontakt
Näringslivsavdelningen

Strykbrädan
Laxholmstorg 3
601 81 Norrköping