Handslaget - för ett förbättrat företagsklimat

Norrköpings kommun har i sin nuvarande vision att ha ett företagsklimat i toppklass 2035. Norrköpings kommun har de senaste åren tappat i framför allt Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet. Det här är en viktig framtidsfråga då ett gott företagsklimat är viktigt för kommunens tillväxt. Nu fokuseras arbetet ytterligare inom Norrköpings kommun genom initiativet Handslaget.

Tre handslag för ett förbättrat företagsklimat

Handslaget består av tre handslag för ett förbättrat företagsklimat: Bemötande – Relationer – Attraktionskraft. Här kan du läsa om vad som händer och utvecklas inom kommunens verksamheter. Handslaget innehåller 15 punkter där ansvaret för progressen placerats på olika kontor. På dessa tre sidor redovisas varje punkt.

Här kan du läsa hela Handslaget Pdf, 10.7 MB.