Bemötande

Förbättra bemötande och skapa ömsesidig förståelse.

 • Skapa en Norrköpingsmodell för service och kundbemötande där samtliga kommunala medarbetare och chefer med företagskontakter kontinuerligt vidareutbildas i service och kundbemötande.
  Progress: Utkast på en Norrköpingsmodell för service och kundbemötande där samtliga kommunala medarbetare och chefer med företagskontakter kontinuerligt vidareutbildas inom området, är framtagen. Den ska nu förankras internt innan den börjar användas efter sommaren.
 • Ta fram en samlad servicegaranti i kommunen för ökad förutsägbarhet och planering för företag och företagare.
  Progress: Arbetet med att ta fram en samlad servicegaranti som fungerar som kundlöften är påbörjat genom omvärldsspaning. Nästa steg är dialog med politiken och internt arbete inom kontoret för att identifiera områden att börja med.
 • Implementera en tydlig process på hur klagomål avseende service och bemötande i företagsärenden ska hanteras inom Norrköpings kommun.
 • Implementera och lyfta fram serviceförmåga och kundbemötande som viktiga egenskaper i rekryteringsprocessen av nya medarbetare som ska arbeta med företagskontakter.
  Progress: Samhällsbyggnadskontoret arbetar vidare med att lyfta fram serviceförmåga och gott kundbemötande som viktiga egenskaper i rekryteringsprocessen av nya medarbetare som ska arbeta med företagskontakter.
 • Erbjuda Norrköpings näringsliv en särskilt sammansatt servicegrupp för företag där man möter flera relevanta tjänstepersoner samtidigt – ”ett dukat bord” för företagare.
 • Öka kommunens tillgänglighet och snabbhet genom att utveckla en digital kundresa innehållande e-tjänster och kontaktuppföljning.
 • Förtydliga kommunens beslutsprocesser.
Kontakt
Näringslivsavdelningen

Strykbrädan
Laxholmstorg 3
601 81 Norrköping