Relationer

Förstärka relationerna mellan kommunen och näringslivet.

 • Genomföra minst 100 lotsande företagsbesök på små- och medelstora företag för att tillsammans identifiera tillväxtmöjligheter.
  Progress: Näringslivsavdelningen genomför regelbundet företagsbesök i syfte att ge stöd för utveckling, även tillsammans med andra kontor inom kommunen och organisationer.
 • Genomföra Mötesplats Norrköping – en dialogvecka då kommunens politiker och tjänstepersoner träffar företag för dialog.
  Progress: Mötesplats Norrköping äger rum under hösten – en dialogvecka då kommunens politiker och tjänstepersoner träffar företag för dialog och ökad förståelse. Den 29 september genomfördes 66 företagsbesök av politiker och tjänstepersoner.
 • Genomföra månatliga frukostmöten med information från kommunen och andra relevanta organisationer som främjar tillväxt och utveckling. Även genomföra nyföretagarluncher för helt nystartade företag i kommunen.
  Progress: En gång i månaden (förutom under semesterveckorna) genomförs frukostmötet God morgon Norrköping med syftet att sprida information från kommunen och andra relevanta organisationer som främjar tillväxt och utveckling.
  Två gånger under året genomförs nyföretagarlunch.
 • Förenkla, förstärka kunskapen och aktivt informera det lokala näringslivet om kommande offentliga upphandlingar och utarbeta en policy mot osund konkurrens från kommunalt driven verksamhet.
  Progress: Näringslivsavdelningen arbetar för att förenkla, stärka kunskapen och aktivt informera det lokala näringslivet om kommande offentliga upphandlingar och utarbetar en policy mot osund konkurrens från kommunalt driven verksamhet. Hittills har ett frukostmöte genomförts med tema upphandling. Under hösten har en anbudsskola arrangerats. Arbete med riktlinje pågår, detta är kopplat till den strategiska översynen av kommunens ägande.

Kontakt

Näringsliv och externa relationer

Strykbrädan
Laxholmstorg 3
601 81 Norrköping