Alkoholservering

Det krävs tillstånd från kommunen för att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mot betalning.

Ansök om serveringstillstånd via e-tjänst eller blankett


Du kan söka om olika tillstånd:

 • Slutet sällskap, stadigvarande eller tillfälligt.
 • Allmänhet, stadigvarande eller tillfälligt.
 • Pausservering i teater eller konsertlokal.
 • Trafikservering på tåg eller båt.
 • Provsmakning

Du behöver inte ha serveringstillstånd om följande tre punkter stämmer in på din bjudning:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 •  Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Handläggningstid

I Norrköpings kommun har vi beslutat om hur lång handläggningstid det maximalt ska vara för olika typer av serveringstillstånd. Handläggningstiden räknas ifrån det att ansökan är komplett.

 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten/slutet sällskap, pausservering, catering eller provsmakning 8 veckor
 • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 6 veckor
 • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 3 veckor
 • Anmälan om stadigvarande ändring i befintligt serveringstillstånd 4 veckor
 • Anmälan om tillfällig ändring i befintligt serveringstillstånd 3 veckor
 • Anmälan om cateringlokal 1 vecka
 • Ansökan om gemensam serveringsyta 6 veckor
 • Ansökan om tillfälligt provsmakningstillstånd 4 veckor

Vad kostar ansökan?

Kommunen tar normat ut en avgift för vår hantering av din ansökan.

När du fått ditt tillstånd tar vi ut en årlig avgift för tillsyn av verksamheten, kostnaden beror på hur stor omsättning du har på din alkoholförsäljning.

Läs mer om våra avgifter och vad som ingår i vår taxa Pdf, 1.1 MB.

 

Så hanterar vi din ansökan

När du söker serveringstillstånd görs en bedömning av:

 • din lämplighet ur personlig och ekonomisk synvinkel
 • lokalens lämplighet (kök, läge, brandsäkerhet)
 • risken för alkoholpolitiska olägenheter
 • risk för störningar (serveringstid, restaurangens läge, ljud med mera).

För att få serveringstillstånd krävs att du kan visa att du och andra personer med betydande inflytande i verksamheten (finansiärer med flera) är lämpliga att utöva verksamheten. Det innebär bland annat att du inte får förekomma i belastningsregistret eller misstankeregistret hos polismyndigheten eller ha obetalda skatter, tidigare konkurser med mera. Du ska även visa att du har kunskaper i alkohollagstiftningen genom att avlägga kunskapsprov hos livsmedelsenheten.

Riktlinje för serveringstillstånd
I riktlinjen kan du läsa vilka krav som ställs på en verksamhet för att få ett serveringstillstånd och vad som krävs av en verksamhet som har ett serveringstillstånd. I riktlinjen framgår både alkohollagstiftningens krav och vilka lokala anpassningar som behöver uppfyllas för att få ett serveringstillstånd i Norrköpings kommun.

Riktlinje för serveringstillstånd Pdf, 279.5 kB.

Frågor och hjälp med din ansökan

Kontakta gärna livsmedelsenhetens alkoholinspektörer om du har några frågor kring din ansökan.

Kontakta miljö och hälsa


När du har fått tillstånd

När du har fått ditt serveringstillstånd enligt alkohollagen kommer du att ha kontakt med livsmedelsenhetens alkoholinspektörer som ansvarar för löpande tillsyn och kontroll.

En gång per år får du en faktura med årsavgiften för tillsyn och kontroll. Kostnaden beror på hur stor omsättning du har på din alkoholförsäljning och baseras på uppgifter i restaurangrapporten.

Information om aktuell timkostnad

Frågor och svar

I ett tillsynsärende är det många olika moment som utförs och det avgör hur mycket tid som vi lägger ned i ärendet. Moment kan till exempel vara:

 • Starta och registrera ärende i ärendehanteringssystem
 • Inläsning av eventuell historik i verksamheten
 • Kontakter med berörda parter
 • Tillsynsbesök på plats
 • Granskning av eventuellt skuldsaldo hos Kronofogden eller Skatteverket
 • Granskning av förändringar inom bolaget
 • Övrig kontakt, exempelvis via telefon och e-post
 • Handläggning av skrivelser och/eller beslut
 • Samråd med experter och andra myndigheter
 • Remissförfrågningar till andra myndigheter

Det övergripande syftet med vår tillsyn och kontroll är främst att skydda barn och unga mot alkoholens och tobakens negativa effekter. Det är också för att kommunens invånare och besökare ska serveras alkohol på ett ansvarsfullt sätt.

Alla kommuner i Sverige ska bedriva tillsyn och kontroll av serveringstillstånd för alkohol. I Norrköpings kommun är det byggnads- och miljöskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet och ansvarar för prövning, tillsyn och kontroll. Uppdraget att utföra nämndens operativa arbete är tillståndsverksamheten, som är en del av livsmedelsenheten på samhällsbyggnadskontoret.

Att tänka på inför studentfirandet

Förberedelser inför studentveckorna

 • Hur hanterar ni studentfester på er restaurang? Gå igenom rutiner tillsammans med personalen och säkerställ att alla vet vad som gäller. Glöm inte att informera eventuell extrapersonal som inte jobbar vanligtvis.
 • Se över bemanningen för kvällarna så ni är tillräckligt många i personalen för att kunna upptäcka berusning och hantera andra problem som kan uppstå.
 • Som alla känner till ska det alltid finnas en serveringsansvarig personal på plats då servering av alkoholdrycker pågår. De som utsetts som ansvariga ska också vara anmälda till kommunen.

Under studentveckorna

 • Kontrollera legitimationen på varje enskilt köp. Ansvaret för legitimationskontroll ligger alltid hos den som serverar alkoholdrycken, det räcker inte med att dörrvakter gör ålderskontroll vid entrén.
 • Var uppmärksam när någon köper flera enheter alkohol. I studenttider kan det finnas underåriga gäster i sällskapet som enligt lag inte får serveras någon alkohol.
 • Uppmana inte unga till att dricka alkohol. Reklam eller annan marknadsföring får inte vara påträngande eller uppsökande. Detta innebär att det inte är ok enligt lagstiftningen att ha så kallade VIP-bord där större mängder alkohol ingår i priset för bordsbokningen. För många studenter kan det här vara första besöket för denna typ av arrangemang och i sammanhanget kan till exempel shotsbrickor och helrör anses uppmana till mer alkoholkonsumtion och är direkt olämpligt i sammanhanget.
 • Alkoholfria drycker och mat ska finnas som alternativ till försäljning under hela öppettiden.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa, livsmedelsenheten

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Dukat bord

Behöver du hjälp med flera myndighetsärenden, som till exempel brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd? Norrköpings kommun kan erbjuda dig ett "dukat bord" där du får träffa fler handläggare vid samma tillfälle. Boka din tid genom att skicka e-post.