Förskola, fritidshem och skola

Planerar du att starta en skola, förskola eller ett fritidshem måste du göra en anmälan senast sex veckor innan du startar.

Lokal för skolundervisning och barnomsorg - anmälan


Om en verksamhet flyttar eller utökar med nya lokaler ska du också göra en anmälan. Det kan till exempel handla om när en skola startar förskoleverksamhet i de befintliga lokalerna.

Verksamheter som du måste anmäla:

  • Förskola och öppen förskola
  • Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Gymnasieskola

Det är viktigt att du planerar noga och tänker igenom hur verksamheten ska utformas i lokalen och vilken utrustning som ska användas innan du gör anmälan. Tänk på att du dessutom kan behöva söka bygglov.

Vad kostar det?

Du får betala en avgift för din anmälan enligt en fastställd taxa. Att göra en anmälan om förskola, skola, fritidshem kostar enligt 2021 års taxa 5 360 kr (5 handläggningstimmar).

Vi tar också ut en fast, årlig avgift för den tillsyn vi gör på alla anmälningspliktiga verksamheter. För skollokaler är den årliga avgiften 2 144 kr (2 handläggningstimmar) enligt 2021 års taxa.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet Pdf, 1.4 MB.

Börjar du använda lokalen innan anmälan är gjord, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Sök - Förordning om miljösanktionsavgift på Notisums webbplats

Betalar du rätt avgift för tillsyn av din verksamhet?

Om din verksamhet har upphört eller på annat sätt förändrats mycket under året, kommer även din avgift från kommunen att ändras. För att få rätt avgift är det viktigt att meddela kommunen före årsskiftet samma år som din verksamhet förändrats. Om du inte gör detta får du en faktura på årlig tillsynsavgift som inte stämmer med ditt tillsynsbehov. Du riskerar då att behöva betala hela det belopp som framgår av fakturan.

Detta gäller för dig som bedriver en verksamhet inom Norrköpings kommun och betalar en fast årlig avgift för vår tillsyn.

Har du frågor eller vill meddela förändring av din verksamhet är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter på 011-15 00 00 eller kontakta oss via formuläret.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken är du skyldig att kontrollera din egen verksamhet och att skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Kommunen gör tillsyn för att säkerställa att verksamheten har en väl fungerande egenkontroll, för det arbetet tar kommunen betalt.

Folkhälsomyndigheten - egenkontroll

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping