Hygienisk verksamhet

En hygienisk verksamhet är en verksamhet där man erbjuder hygienisk behandling som till exempel massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering, hårvård med flera.

Om du vill starta en ny hygienisk verksamhet eller byta lokal för en befintlig verksamhet ska du göra en anmälan till oss. Tillståndet är knutet till både dig som företagare och till den lokal du använder, så om du vill flytta din verksamhet till en annan lokal där samma verksamhet funnits tidigare, måste du ändå göra en egen anmälan minst 6 veckor innan du börjar.

Verksamhet med hygienisk behandling – anmälan

Anmälningsplikten gäller de hygieniska verksamheter som i sin behandling använder stickande eller skärande verktyg. Det beror på att dessa behandlingar innebär risk för blodsmitta.

De här verksamheterna måste du anmäla till oss innan verksamheten öppnar:

  • Barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande/skärande redskap
  • Fotvård
  • Akupunktur
  • Piercing
  • Håltagning med håltagningspistol
  • Tatuering
  • Permanent makeup (microblading)
  • Microneedling

Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikten, är du välkommen att kontakta oss.

Det är viktigt att du planerar noga och tänker igenom hur verksamheten ska utformas i lokalen och vilken utrustning som ska användas innan du gör anmälan. Tänk på att du dessutom kan behöva söka bygglov.

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Det påverkar skönhetssalonger och andra verksamheter som erbjuder hygieniska behandlingar. De nya reglerna betyder bland annat att verksamheter som till exempel gör fillers i läppar ska anmäla sin verksamhet till statliga Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar | IVO.se

Vad kostar det?

Du får betala en avgift för din anmälan enligt en fastställd taxa. Att göra en anmälan för hygiensk verksamhet med risk för blodsmitta så som tatuering, piercing, fotvård kostar enligt 2021 års taxa 4 288 kr (4 handläggningstimmar).

Vi tar också ut en fast, årlig avgift för den tillsyn vi gör på alla anmälningspliktiga verksamheter. För hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta så som tatuering, piercing, fotvård är den årliga avgiften 2 144 kr (2 handläggningstimmar) enligt 2021 års taxa.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet Pdf, 1.4 MB.

Börjar du använda lokalen innan anmälan är gjord, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Sök - Förordning om miljösanktionsavgift på Notisums webbplats

Betalar du rätt avgift för tillsyn av din verksamhet?

Om din verksamhet har upphört eller på annat sätt förändrats mycket under året, kommer även din avgift från kommunen att ändras. För att få rätt avgift är det viktigt att meddela kommunen före årsskiftet samma år som din verksamhet förändrats. Om du inte gör detta får du en faktura på årlig tillsynsavgift som inte stämmer med ditt tillsynsbehov. Du riskerar då att behöva betala hela det belopp som framgår av fakturan.

Detta gäller för dig som bedriver en verksamhet inom Norrköpings kommun och betalar en fast årlig avgift för vår tillsyn.

Har du frågor eller vill meddela förändring av din verksamhet är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter på 011-15 00 00 eller kontakta oss via formuläret.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken är du skyldig att kontrollera din egen verksamhet och att skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Kommunen gör tillsyn för att säkerställa att verksamheten har en väl fungerande egenkontroll, för det arbetet tar kommunen betalt.

Folkhälsomyndigheten - egenkontroll

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping