Medelstora förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade.

I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Du kan läsa förordningen här:
Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (www.riksdagen.se)

Vilka anläggningar ska registreras?

Anläggningar som tagits i drift efter den 20 december 2018.

Alla anläggningar som tagits i drift efter 20 december 2018 ska registreras.

Anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018

För anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande:

  • Från och med den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt
  • Från och med den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt.

Mer information

Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om bestämmelser för medelstora förbränningsanläggningar.

Vägledning – Förbränningsanläggningar (www.naturvardsverket.se)

Registrera din anläggning

Här kan du registrera din anläggning om Norrköpings kommun är din tillsynsmyndighet:
Registrering medelstor förbränningsanläggning

Om länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så registrerar du din anläggning i deras e-tjänst.

Frågor

Har du frågor kring registreringen kan du skicka e-post till: miljo@norrkoping.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping