PCB

PCB är ett giftigt ämne som användes i byggmaterial främst under 50- och 60-talet. All nyanvändning av PCB förbjöds 1973 och regeringen har beslutat att byggnader som innehåller PCB-produkter ska saneras.

Upptäcker du PCB i din fastighet ska detta anmälas till kommunen. Du gör det enklast genom att skicka e-post till miljo@norrkoping.se.

Sanering

Finns PCB-produkter med halter över 500 mg/kg ska de tas bort. Då PCB är mycket giftigt för både människor och djur behöver man vara särskilt försiktig när man ska hantera ämnet. För att säkerställa att hanteringen görs på ett säkert sätt ska du senast tre veckor innan saneringen påbörjas anmäla detta till samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa.

På Miljökonsultgruppen i Stockholms webbplats finns blanketter och mallar som du kan använda för din anmälan om PCB.

Blanketter för anmälan om sanering av PCB

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping