Solarium

Ska du starta ett solarium som allmänheten ska kunna använda måste du först anmäla det till oss. Det gäller både om du ska driva solarium i en egen lokal eller på en annan anläggning som till exempel träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

För att skydda dem som väljer att sola i solarium från att bli allvarligt brända har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram nya skärpta föreskrifter. Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att se till att det här följs.

Verksamhet med solarium – anmälan

Det här måste din verksamhet uppfylla

Alla solarier ska från och med 1 januari 2015 uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010. De avsnitt i standarden som ska vara uppfyllda står angivna i bilaga 2 i SSMFS 2012:5.

Här hittar du Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier

Det är viktigt att du planerar noga och tänker igenom hur verksamheten ska utformas i lokalen och vilken utrustning som ska användas innan du gör anmälan. Tänk på att du dessutom kan behöva söka bygglov.

Vad kostar det?

Du får betala en avgift för din anmälan enligt en fastställd taxa. Att göra en anmälan om solarium kostar enligt 2021 års taxa 5 360 kr (5 handläggningstimmar).

Vi tar också ut en fast, årlig avgift för den tillsyn vi gör på alla anmälningspliktiga verksamheter. För solarium är den årliga avgiften 2 144 kr (2 handläggningstimmar) enligt 2021 års taxa.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet Pdf, 1.4 MB.

Börjar du använda lokalen innan anmälan är gjord, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Sök - Förordning om miljösanktionsavgift på Notisums webbplats

Betalar du rätt avgift för tillsyn av din verksamhet?

Om din verksamhet har upphört eller på annat sätt förändrats mycket under året, kommer även din avgift från kommunen att ändras. För att få rätt avgift är det viktigt att meddela kommunen före årsskiftet samma år som din verksamhet förändrats. Om du inte gör detta får du en faktura på årlig tillsynsavgift som inte stämmer med ditt tillsynsbehov. Du riskerar då att behöva betala hela det belopp som framgår av fakturan.

Detta gäller för dig som bedriver en verksamhet inom Norrköpings kommun och betalar en fast årlig avgift för vår tillsyn.

Har du frågor eller vill meddela förändring av din verksamhet är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter på 011-15 00 00 eller kontakta oss via formuläret.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken är du skyldig att kontrollera din egen verksamhet och att skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Kommunen gör tillsyn för att säkerställa att verksamheten har en väl fungerande egenkontroll, för det arbetet tar kommunen betalt.

Folkhälsomyndigheten - egenkontroll

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping