Aktuella upphandlingar

Upphandling- och inköpsenheten

Norrköpings kommuns upphandling- och inköpsenheten utför upphandlingar av olika varor och tjänster, ofta ramavtal, åt Norrköpings kommun och de kommunägda bolagen. Enheten är en inköpscentral och genomför också i vissa fall samordnad upphandling av ramavtal bland annat tillsammans med Linköpings kommun och andra kommuner. Upphandling- och inköpsenheten utför inte kommunens eller de kommunägda bolagens upphandlingar gällande bygg- och markentreprenader eller avtal gällande olika hantverkstjänster.

Norrköping kommuns avtalsdatabas


Kontaktinformation till upphandling- och inköpsenheten i Norrköping


Aktuella upphandlingar

Nedan finner du länkar till upphandling- och inköpsenhetens samt samhällsbyggnadskontorets och bolag inom Rådhus ABs aktuella upphandlingar. Upphandlingarna är grupperade efter upphandlande verksamhet. Välkommen att lämna in ditt anbud.

Upphandling- och inköpsenheten

Norrköpings kommuns upphandling- och inköpsenheten utför upphandlingar av olika varor och tjänster, ofta ramavtal, åt Norrköpings kommun och de kommunägda bolagen. Enheten är en inköpscentral och genomför också i vissa fall samordnad upphandling av ramavtal bland annat tillsammans med Linköpings kommun och andra kommuner.

Länk till aktuella upphandlingar

Hyresbostäder i Norrköping

Hyresbostäder upphandlar yttre och inre skötsel, tekniska ramavtal som till exempel måleri, elinstallation, byggservice, vs-arbeten med mera samt andra kontrakt nödvändiga för fastighetsförvaltning. Hyresbostäder upphandlar även byggentreprenader.

Kontaktperson:

Karin Höglund

Inköpschef

karin.hoglund@hyresbostader.se

011-21 15 03

Länk till aktuella upphandlingar

Norrköping Norrevo fastigheter AB

Driftentreprenader, byggentreprenader och tekniska konsulttjänster är våra stora upphandlingsområden.

Norrevo är till stor del en beställarorganisation. I huvudsak upphandlar vi entreprenadkontrakt för uppförande eller ombyggnationer av verksamhetslokaler för Norrköpings kommun. Bolaget upphandlar även byggentreprenader för egna fastigheter. Utöver detta så upphandlar vi förvaltningsentreprenad för extern drift av vårt förvaltade bestånd samt ramavtal inom hantverkssektorn.

Länk till aktuella upphandlingar

Samhällsbyggnadskontoret

Driftentreprenader, byggentreprenader och tekniska konsulttjänster är våra stora upphandlingsområden.

Samhällsbyggnadskontoret är till stor del en beställarorganisation. För att uppfylla vårt uppdrag att sköta om och utveckla staden, upphandlar vi entreprenörer som utför arbetet. Det är den allmänna platsmarken i Norrköping som samhällsbyggnadskontoret ansvarar för. Här ingår gator, trafikmiljöer, torg, parker och naturområden. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar även för att sköta om och utveckla Norrköpings spårvägar. Andra områden som vi också ansvarar för är skolskjuts, färdtjänst, parkeringar, gatubelysning, trafiksignaler och spår.

 

Här kan du se aktuella upphandlingar

Nodra AB

Nodra AB upphandlar tekniska konsulter, underhåll av befintliga VA- och bredbandsanläggningar och tillhörande ledningsnät, kemikalier för vattenproduktion och avloppsrening, insamling av avfall, laboratorieanalyser, entreprenader i form av utbyggnad och ombyggnad av VA- och bredbandsanläggningar och tillhörande ledningsnät.

Länk till aktuella upphandlingar

Norrköping Airport AB

Norrköping Airport AB upphandlar enligt LUF. Regelbundet upphandlas flygledning och lokalvård samt sporadiskt upphandlas asfaltläggning av landningsbana och parkering. Fastigheten ägs av kommunen och underhållet sköts av Norrevo AB.

Länk till aktuella upphandlingar

Norrköping Hamn AB

Norrköpings Hamn upphandlar enligt LUF. Inköp av ny utrustning som kranar och maskiner samt större byggentreprenader sker genom upphandling. Norrköpings Hamn upphandlar även ett flertal ramavtal som till exempel konsulttjänster, elinstallation, byggservice, mark-och anläggningsarbeten, rör och smide, underhåll av kajer, insamling av avfall, leverans av drivmedel och el.

Länk till aktuella upphandlingar

Kontakt
Upphandling- och inköpsenheten

Slottsgatan 118
602 22 Norrköping

Kontaktperson
Björn Andrén