Frågor och svar om bostadsanpassning

Här hittar du svar på frågor om bostadsanpassningsbidrag.

  1. Ja, om du bor där permanent. Du kan inte få bidrag om du bor i ett äldreboende, eller annan bostad med särskild service.

Det är alltid den som fått beslutet som ska beställa arbetet. Kommunen beslutar endast om bidragets storlek och är aldrig beställare eller utförare av anpassningen. Konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och den entreprenör du väljer.

Nej, bidraget täcker hela kostnaden för de åtgärder du beviljas bidrag för.

En skälig kostnad är en summa som ska täcka de åtgärder som krävs för att uppfylla dina behov utifrån din funktionsnedsättning, och göra din bostad ändamålsenlig.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas med belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. För att kommunen ska kunna ta fram en skälig kostnad behövs en offert eller kostnadsberäkning. Anpassningen ska uppfylla de krav som kommunen ställer på funktion och kvalitet. Finns det olika alternativ för utförandet ska den minst kostnadskrävande åtgärden väljas.

Nej, du kan inte få dubbla bidrag.

Ja, men bidraget omfattar endast själva installationen, det vill säga framdragning av el, vatten och avlopp. Inköp av maskinen får du stå för själv.

Du kan få bidrag för reparation eller service av teknisk avancerad utrustning, till exempel dörrautomatik, hiss eller bidétoalett. Du kan också få bidrag för besiktning av hiss. Bidrag beviljas inte för normalt bostadsunderhåll.

Kontakta en valfri låssmed eller ansök eller ansök om reparationsbidrag. Under garantitiden kontaktar du låssmeden som utförde installationen direkt. Du har själv ansvar för att byta batterier i din handsändare, den kostnaden kan du ej få bidrag till.

Nej, eftersom det är den som beviljats bidrag som äger anpassningen kan kommunen inte ta tillbaka den.

Kommunen kan endast kräva återbetalning av bidrag helt eller delvis i följande två fall:

  • Om den som mottagit bidraget lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag felaktigt lämnats ut med för högt belopp.
  • Om bidraget lämnats felaktigt eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bostadsanpassning

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping