Energi- och klimatrådgivning

Norrköpings energi- och klimatrådgivning är till för alla i kommunen. Hushåll, företag, fastighetsägare, organisationer och föreningar är välkomna att kontakta oss. Antigen via telefon, e-post eller besök.

Hos rådgivningen får du opartisk och gratis information om bland annat:

 • värmesystem
 • solenergi
 • energieffektivt byggande
 • elanvändning, priser och avtal
 • fönsterbyte
 • tilläggsisolering
 • ventilation
 • belysning
 • aktuella bidrag, stöd och energideklarationer

Rådgivningen finansieras av Norrköpings kommun och Energimyndigheten.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Energikontoret Östergötland samordnar det regionala energi- och klimatarbetet. Fokusområdena är Förnybar energi, Energieffektivisering, Hållbara transporter och Mindre koldioxid. Energikontoret Östergötland ger energispartips till både hushåll och företag.

Tips på hur du kan sänka din energianvändning och elräkning

 • Sänk värmen inomhus.
 • Tvätta fulla tvättmaskiner.
 • Stäng av apparater och släck lamporna.
 • Duscha kortare tid.

Solenergi och solceller

Information till dig som funderar på att skaffa solceller. Bland annat kan du som fastighetsägare få veta hur stor potential din takyta har att producera solel. Du kan också läsa mer om hur du söker bygglov i samband med solceller.

Få tips på hur du sparar energi på Energimyndighetens webbplats

Läs Husguiden – för dig som vill energieffektivisera ditt hus på Energimyndighetens webbsida.

Funderar du på att energieffektivisera ditt småhus?

Från den 3 juli är det möjligt att söka bidrag från Länsstyrelsen. Bidraget riktar sig främst till hus som är eluppvärmda. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader men inte för arbetskostnader.

Kontakta gärna Energi och klimatrådgivningen för tips om hur du kan förbättra ditt värmesystem.

Läs mer om bidraget för energieffektivisering i småhus (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Energi- och klimatrådgivningen

Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Per Sjöström
Energirådgivare

Samhällsbyggnadskontoret

Telefontider:
Måndag-fredag 09.00-14.00