Energi- och klimatrådgivning

Norrköpings energi- och klimatrådgivning är till för alla i kommunen. Hushåll, företag, fastighetsägare, organisationer och föreningar är välkomna att kontakta oss. Antigen via telefon, e-post eller besök.

Hos rådgivningen får du opartisk och gratis information om bland annat:

  • värmesystem
  • solenergi
  • energieffektivt byggande
  • elanvändning, priser och avtal
  • fönsterbyte
  • tilläggsisolering
  • ventilation
  • belysning
  • aktuella bidrag, stöd och energideklarationer

Rådgivningen finansieras av Norrköpings kommun och Energimyndigheten.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats


Energikontoret Östergötland samordnar det regionala energi- och klimatarbetet.
Fokusområdena är Förnybar energi, Energieffektivisering, Hållbara transporter och Mindre koldioxid. Energikontoret Östergötland ger energispartips till både hushåll och företag.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Energi- och klimatrådgivningen

Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Per Sjöström
Energirådgivare

Samhällsbyggnadskontoret

Telefontider:
Måndag-fredag 09.00-14.00