E-tjänster för bygglov

Här hittar du alla e-tjänster du behöver för att göra en anmälan eller ansöka om bygglov. Via e-tjänsterna kan du också följa dina ärenden, lämna in kompletteringar och ta del av beslut. Här finns också vanliga frågor och svar kring våra e-tjänster.

Om du inte har e-legitimation skicka epost eller ring 011-15 00 00.

Hitta e-tjänst för bygglov

Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för en organisation ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

Söka bygglov och andra åtgärder

Här kan du följa ditt ärende och ta del av beslut. Du kan se alla handlingar och meddelanden som kommit in eller som vi skickat ut i ärendet.

Mina bygg-, mät- och kartärenden

Komplettera ditt ärende inför beslut

Här kompletterar du din ansökan inför beslut om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller startbesked i anmälansärenden.

Komplettera ditt ärende

Komplettera inför startbesked

Här kompletterar du som fått ett lovbeslut och som ska skicka in tekniska handlingar inför startbesked.

Komplettering inför startbesked (efter lovbeslut)

Här anmäler du en kontrollansvarig eller lägger till en kontaktperson i ditt pågående ärende.

Lägg till intressent

Har du som berörd granne eller sakägare fått ett grannehörande eller meddelande om beslut så kan du lämna svar och ta del av handlingar i dessa e-tjänster.

Lämna svar vid grannhörande

Ta del av beslut som granne eller sakägare

Här ansöker du om ett slutbesked när du är klar med ditt projekt.

Begäran om slutbesked

Här kontaktar du din handläggare. I den här e-tjänsten kan du endast skicka textmeddelanden.

Meddelande till handläggare

Vanliga frågor och svar

 • Kontrollera att du är i rätt e-tjänst. Vi har flera olika e-tjänster som beskrivs längre upp på den här sidan.
 • Byt till en annan webbläsare. Chrome brukar fungera bra.
 • Rensa webbhistoriken (cache) i din webbläsare.
 • Logga in med dator istället för mobiltelefon.
 • Kontrollera att du är i rätt e-tjänst. Vi har flera olika e-tjänster som beskrivs längre upp på den här sidan.
 • Du kan till exempel bara använda e-tjänsten Ta del av beslut som sökanden och kontrollansvarig om det finns ett beslut i det aktuella ärendet. Vill du se andra handlingar behöver du istället gå till e-tjänsten Mina byggärenden.
 • Om du får meddelandet ”Det finns inga ärenden kopplade till ditt personnummer”, kontrollera att du är i rätt e-tjänst.
 • Vi har flera olika e-tjänster som beskrivs längre upp på den här sidan.
 • Om du är inloggad i en e-tjänst och vill byta till en annan, klicka på Norrköpings kommuns logotyp uppe till vänster i e-tjänsten. Du kommer till en sida där du väljer bland alla e-tjänster utan att logga in på nytt med din e-legitimation.
 • Du kan alltid ringa till Kontaktcenter så hjälper vi dig 011-15 00 00.
 • Om du ska lämna synpunkter om din grannes ansökan har du vanligtvis 3 veckor på dig. Om datumet som står i brevet du fått har passerat kan du inte längre logga in i e-tjänsten.
 • När du svarat på grannhörandet kan du inte längre komma åt handlingarna eller lämna svar i e-tjänsten. Om du i efterhand vill ändra eller komplettera ditt inskickade svar, kontakta handläggaren i ärendet eller skicka ett mail till bygglov@norrkoping.se.
 • Det är endast grannar eller berörda sakägare, som har fått ett grannehörande eller meddelande om beslut, som kan logga in för att ta del av ärendeuppgifter.
 • Du kan inte se handlingar som innehåller personuppgifter med hänsyn till dataskyddsförordningen är handlingarna markerade med ”GDPR”.
 • Kontakta bygglov@norrkoping.se eller ring 011-15 00 00
 • Du loggar in i alla våra e-tjänster med e-legitimation. För att du ska kunna göra det behöver ditt personnummer vara kopplat till ärendet.
 • När du loggar in med e-legitimation säkerställer vi att rätt person får åtkomst till ärendet.
 • Stora bilder och dokument kan vara tunga att ladda upp. Om filerna är större än den tillåtna maxstorleken får du ett meddelande om att filerna är för stora. Då behöver du minska filstorleken, till exempel genom att spara filen i ett annat format.
 • När du kompletterar, ladda upp filen och välj typ av handling i rullistan under varje handling, annars kan du inte gå vidare. Använd den handlingstyp som bäst beskriver det du skickar in.
 • Använd helst filformatet .pdf för alla typer av handlingar.
 • Du kan ladda upp dokument i filformatet .pdf, .doc eller .docx.
 • Du kan ladda upp bilder i filformatet .gif, .jpg, .pdf, .png, .tif eller .tiff.
 • Om dina filer är större än den tillåtna filstorleken så behöver du minska filerna eller skicka in filerna i olika omgångar.
 • När du ansöker får den sammanlagda filstorleken inte vara större än 110 MB.

Nej, du behöver dela upp handlingarna och skicka in som separata filer.

 • Ja, du kan ladda upp flera handlingar av samma typ i ett filuppladdningsfält, till exempel flera fasadritningar.
 • Ladda bara upp handlingen en gång. Välj den handlingstyp som passar bäst.
 • Du kan på eget initiativ komplettera med en handling via e-tjänst. Välj den handlingstyp som bäst beskriver det du vill skicka in.

 • Du kan följa ditt ärende och se vilka handlingar som har registrerats i ärendet genom att följa e-tjänsten Mina bygg- mät och kartärenden
 • Glöm inte att om du skickar in något måste du alltid avsluta med att signera med e-legitimation. Du använder alltså ditt e-legitimation först för att logga in, sedan en gång till för att signera. Efteråt står det: Tack för att du använder vår e-tjänst! Då har handlingen skickats in.
 • Om du ska söka för flera olika åtgärder i e-tjänsten Söka bygglov och andra åtgärder väljer du den mest omfattande åtgärden, till exempel Bygga nytt. Du får frågor om vilka fler åtgärder du vill göra samtidigt, till exempel riva en byggnad eller installera eldstad. Tänk på att bifoga handlingar för alla åtgärder du ska utföra.
 • Du kan kombinera vissa åtgärder i e-tjänsten. Om du inte hittar den kombination du vill kan du ange mer information i rutan Övriga upplysningar.
 • Använd guiden byggåtgärder för information om vilka handlingar du behöver skicka in.
 • Du kan inte söka bygglov, rivningslov eller marklov och samtidigt skicka in en anmälan om Attefallsåtgärd.
 • Ett exempel är om du vill göra markförändringar i samband med byggnationen av din Attefallsåtgärd. Då behöver du skicka in två olika ärenden till oss: en ansökan om marklov och en anmälan om Attefallsåtgärd.
 • I slutet av e-tjänsten Söka bygglov och andra åtgärder anger du vilken roll du ska i ärendet. Du loggar alltså in med din personliga e-legitimation oavsett om du ska ansöka som privatperson, företag eller ombud.
 • Om du ska ansöka som ombud/kontaktperson för ett företag så väljer du att ansöka som företag. Du som är inloggad med din privata e-legitimation kommer automatisk att registreras som kontaktperson.
 • Du som är ombud för privatperson eller kontaktperson för ett företag får information om det som händer i ärendet.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping