Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Vatten och avlopp

Du behöver göra en anmälan om du väsentligt ändrar eller gör en ny installation för vatten eller avlopp.

Om du ska göra en ny installation eller väsentligt ändra din befintliga vatten- och avloppsinstallation i en befintlig byggnad, till exempel dra nya stammar, ska du lämna in en anmälan.

Så går det till att göra en anmälan

Om du vill ansluta din byggnad till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska du även göra en anmälan till Nodra, förutom anmälan till kommunen.  

Anslut till vatten och avlopp på nodra.se

Anlägga eller ändra enskilt avlopp

Om du vill anlägga ett nytt, eller ändra i ett befintligt enskilt avlopp ska du ansöka om tillstånd hos Miljö och hälsa på samhällsbyggnadskontoret.

Små avlopp (enskilt avlopp)

Ta hand om dagvatten

När du söker bygglov behöver du visa hur hanteringen av de mindre regnen, vilket är de första 10 mm av ett regn, är tänkt att fungera. På vissa ställen i kommunen finns det inget kommunalt dagvattensystem utan där behöver allt regnvatten hanteras inom fastigheten.

Fastighetsägaren, regn och dagvatten