Vad kostar det att söka bygglov eller göra en anmälan?

Kostnaden för ditt bygglov eller din anmälan beror på vad du söker lov för eller vad du gör en anmälan för. Här kan du se exempel på kostnad för vanliga åtgärder.

Avgifterna är ungefärliga priser och baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Avgiften för samma åtgärd kan variera mellan olika fastigheter, då prövningen skiljer sig beroende på om åtgärden utförs inom eller utom detaljplanerat område eller om åtgärden innebär avvikelse från detaljplanens bestämmelser.

Avgifter för bygglov

Nedan följer några exempel på de vanligaste avgifterna:

 • Nybyggnad av enbostadshus: 28 600-30 500 kr
 • Tillbyggnad av enbostadshus 6 000- 21 800 beroende på storlek och komplexitet (ett bygglov för ett inglasat utrum som stämmer med detaljplanen och är mindre än 39 kvm kostar 6 000 kronor)
 • Mur eller plank: 3 600- 14 500 kr (mur som stämmer med detaljplanen och som inte kräver teknisk granskning, vilket de flesta murar inte gör, kostar 3 600 kr)
 • Uppförande av 1 stycken skylt: 4 400 kr (för en skylt med liten omgivningspåverkan)
 • Fasadändring i ett mindre komplext ärende 2500 kr
 • Nybyggnad av fritidshus: 27 500 – 29 400 kr

Utöver bygglovavgift kan en planavgift tillkomma

Avgifter för anmälan

Nedan följer några exempel på de vanligaste avgifterna:

 • Installation av eldstad: 2 500 kr
 • Ändring av bärande konstruktion, mindre: 2 500 kr
 • Ändring av bärande konstruktion, större: 9 300 kr
 • Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, 15 m² eller mindre: 4 400 kr
 • Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus: 4 400 kr
 • Komplementbyggnad enkel, 30 m² eller mindre: 4 400 kr
 • Komplementbostadshus, 30 m² eller mindre: 16 600 kr

Avgifter för förhandsbesked

 • Avgiften ligger på ca 19 400 kronor för en tomt.

Taxa för bygglov 2023 Pdf, 864.5 kB.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping