Vad kostar det att söka bygglov eller göra en anmälan?

Kostnaden för ditt bygglov eller din anmälan beror på vad du söker lov för eller vad du gör en anmälan för. Här kan du se exempel på kostnad för vanliga åtgärder.

Avgifterna är ungefärliga priser och baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Avgiften för samma åtgärd kan variera mellan olika fastigheter, då prövningen skiljer sig beroende på om åtgärden utförs inom eller utom detaljplanerat område eller om åtgärden innebär avvikelse från detaljplanens bestämmelser.

Avgifter för bygglov

Nedan följer några exempel på de vanligaste avgifterna:

 • Nybyggnad av enbostadshus: 35 000 - 39200 kr
 • Tillbyggnad av enbostadshus 7000- 28000 beroende på storlek och komplexitet (ett bygglov för ett inglasat utrerum som stämmer med detaljplanen och är mindre än 39 kvm kostar 7062 kronor)
 • Mur eller plank: 5500 kr
 • Uppförande av skylt: 3500 kr
 • Fasadändring i ett mindre komplext ärende 3000 kr
 • Nybyggnad av fritidshus: 32 800 - 35 300 kr

Utöver bygglovavgift kan en planavgift tillkomma

Avgifter för anmälan

Nedan följer några exempel på de vanligaste avgifterna:

 • Installation av eldstad: 2 900 kr
 • Ändring av bärande konstruktion, mindre: 2 900 kr
 • Ändring av bärande konstruktion, större: 10 900 kr
 • Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, 15 m² eller mindre: 5 140 kr
 • Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus: 5 140 kr
 • Komplementbyggnad enkel, 30 m² eller mindre: 5 140 kr
 • Komplementbostadshus, 30 m² eller mindre: 12 840 kr

Avgifter för förhandsbesked

 • Avgiften ligger på ca 25 000 kronor för en tomt.

I plan- och bygglovstaxan kan du läs mer om våra avgifter. Pdf, 824.7 kB. (Pdf, 824.7 kB)

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping