Vad kostar det att söka bygglov eller göra en anmälan?

Kostnaden för ditt bygglov eller din anmälan beror på vad du söker lov för eller vad du gör en anmälan för. Här kan du se exempel på kostnad för vanliga åtgärder.

Avgifterna är ungefärliga priser och baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Avgiften för samma åtgärd kan variera mellan olika fastigheter, då prövningen skiljer sig beroende på om åtgärden utförs inom eller utom detaljplanerat område eller om åtgärden innebär avvikelse från detaljplanens bestämmelser.

Avgifter för bygglov

Nedan följer några exempel på de vanligaste avgifterna:

 • Nybyggnad av enbostadshus: cirka 32 918 – 35 112 kr
 • Tillbyggnad av enbostadshus ca 6 900- 24 500 beroende på storlek och komplexitet (ett bygglov för ett inglasat utrum som stämmer med detaljplanen och är mindre än 39 kvm kostar cirka 6 900 kronor)
 • Mur eller plank: cirka 4 100 – 16 300 kr (mur som stämmer med detaljplanen och som inte kräver teknisk granskning, vilket de flesta murar inte gör, kostar cirka 4 100 kr)
 • Uppförande av 1 stycken skylt: Cirka 5 000 kr (för en skylt med liten omgivningspåverkan)
 • Fasadändring i ett mindre komplext ärende cirka 2 800 kr
 • Nybyggnad av fritidshus: cirka 31 700 – 33 300 kr

Avgifter för anmälan

Nedan följer några exempel på de vanligaste avgifterna:

 • Installation av eldstad: cirka 2 800 kr
 • Ändring av bärande konstruktion, mindre: cirka 2 800 kr
 • Ändring av bärande konstruktion, större: cirka 10 700 kr
 • Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, 15 m² eller mindre: cirka 5 100 kr
 • Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus: cirka 5 100 kr
 • Komplementbyggnad enkel, 30 m² eller mindre: cirka 5 100 kr
 • Komplementbostadshus, 30 m² eller mindre: cirka 19 200 kr

Avgifter för förhandsbesked

 • Avgiften ligger på ca 22 300 kronor för en tomt.

Taxa för bygglov 2024 Pdf, 674.7 kB.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping