Ändringar av adresser och ändringar i lägenhetsregistret

Lantmäterimyndigheten i Norrköpings kommun är den enhet som beslutar om adresser och lägenheterna i Lägenhetsregistret.

Vid nybyggnation, ombyggnation eller då annat behov uppkommer av ändringar av adresser och lägenheter så måste detta anmälas så att adress och lägenhetsregister blir uppdaterade och att nya adresser kan ges.

Om du har flyttat och ska anmäla detta vänder du dig till Skatteverket, Flyttanmälan.

Så här rapporterar du

För ändringar i lägenhetsregister finns blankett här

Vill du ha hjälp med ändringar i adressregistret kontakta gärna oss.

Vad kostar det

Detta kostar inget.

Hur hanterar vi ditt ärende

 • Ärendemottagning
  Då anmälan/önskemål om nya, ändrade eller borttagande av adresser eller lägenheter kommit in görs först en kontroll mot bygglovs system för att säkerställa att eventuella bygglovsåtgärder har blivit positivt beslutade.
 • Beslut
  - Adresser: Adress beslutas genom att ett adressbeslut skrivs som skickas ut till fastighetsägaren och eventuell annan berörd person antingen via vanlig post eller e-post. Information om nya, ändrade eller avregistrerade adresser överförs automatiskt till PostNord och Skatteverket varje vecka.

  - Lägenheter: Lägenheter kontrolleras mot ritningar så att numreringen blir rätt och storlek och antal rum stämmer mot ansökningsblanketten.
  Lägenheter läggs in i lägenhetsregistret ca 1 månad innan färdigställande/inflyttning om inte särskilda skäl finns till annat.
  Ett utdrag ur lägenhetsregistret skickas till den som ansökt som bevis på vad som beslutats och förts in i systemet.
  Information om nya, ändrade eller avregistrerade lägenheter överförs automatiskt till PostNord och Skatteverket varje vecka.
Kontakt
Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping