Tekniska handlingar

Digitala tekniska arkivet, DTA, är en samlad plats för kommunens tekniska handlingar. Du kan beställa tekniska handlingar inom dessa områden:

 • Bygglov
  Arkitektritningar (A-ritningar) som Situationsplan (tomtkarta), Planritning, Fasadritning, Sektionsritning. Konstruktionsritningar (K-ritningar) Installationer, till exempel vatten- och avlopp. Läs mer om ritningstyper här.
 • Detaljplaner
  Plankarta, Planbeskrivning
  Se pågående och gällande detaljplaner i Norrköpingskartan, Norrköpingskartan.
 • Kommunägda fastigheter (skolor, förskolor och omsorgsboende)
  Arkitektritningar (A-ritningar) som Situationsplan, Planritning, Fasadritning, Sektionsritning.
  Konstruktionsritningar (K-ritningar), El, luft, VVS.
  Markskötselplaner, Orienteringsplaner.
 • Park och trafik
  Gator, rondeller, broar, trottoarer, gång- och cykelväg och kajer.
  Parker; utformning och planteringar (till exempel Kaktusplanteringen i Carl Johans Park).
 • Geotekniska undersökningar
  Det finns ett stort antal geotekniska undersökningar att ta del av. De vanligaste handlingarna i en geoteknisk undersökning är utlåtande, borrplan, sektionsritning och provresultat.

  Det pågår ett arbete att digitalisera alla analoga undersökningar. I Norrköpingskartan syns de områden där digitaliseringen är klar.

Öppettider

Öppettider servicetelefon

Måndag 10:00-11:45
Tisdag 13:15-14:30
Onsdag 10:00-11:45
Torsdag 13:15-14:30
Fredagar stängt

Dag före helgdag samt klämdag stängt
Dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton stängt

Öppettider för besök

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service får du gärna boka in ditt besök hos oss. Kontakta oss via vår servicetelefon eller via e-post för att boka en tid.

Måndag - torsdag 09:00-11:45 och 13:15-16:00 (juni - augusti till 15:00) 

Fredagar 09:00-11:45

Dag före helgdag 09:00-11:45

Dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton 09:00-11:45

Klämdagar 10:00-12:00

Beställ handlingar

Beställning av tekniska handlingar kan göras via

För att ta hand om beställningen på bästa sätt vill vi veta följande:

 • Namn och personnummer alternativt organisationsnummer
 • Fakturaadress
 • Referens eller projektnummer för företagsbeställningar
 • Telefonnummer till den som beställer
 • Vilken fastighet det gäller
 • Vilka typer av handlingar som önskas
 • Papperskopia eller digital fil - filformat .cals, eller .pdf
 • Hur vi ska leverera handlingarna eller om de hämtas, ange leveransadress alternativt e-postadress

Avgifter och leverans

Kopiering och utskrift

 •  Kartor, ritningar och bilder där originalformatet är A2 och större
  - 70 kronor per styck
 •  Kartor, ritningar och bilder där originalformatet är A3 och mindre
  - 45 kronor per styck
 • Övriga handlingar - kommunfullmäktiges taxa för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar

Digital fil

 • Kartor, ritningar och bilder - 45 kronor per karta ritning eller bild
 • Övriga handlingar – Kommunfullmäktiges taxa för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar (max 45 kronor per fil).

Porto och rutiner för betalning

Enligt kommunfullmäktiges taxa för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar

Avgifter

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar ur digitala tekniska arkivet Pdf, 189 kB.

Kommunfullmäktiges taxa för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar Pdf, 614.1 kB.

Kontakt
Digitalt tekniskt arkiv

Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping