Ritningar

När du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan ska du även skicka in ritningar. Här finns exempel på ritningar som behövs och beskrivningar på hur de ska vara utformade.

För att veta vilka ritningar som vi behöver få av dig så kan du läsa på sidan Guide för byggåtgärder.

För att handläggningen av ditt ärende ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att ritningarna är fackmannamässigt gjorda.

Med fackmannamässigt gjorda ritningar menar vi att

  • de är skalenliga och måttsatta
  • de är ritade med linjal eller datorbaserat verktyg.

Planritning visar byggnadens rum och vilken funktion de har, till exempel om det är ett badrum, kök eller sovrum.

Planritningen ska vara möblerad och måttsatt i skala 1:100.

Fasadritning visar byggnaden rakt framifrån, en tvådimensionell ritning. Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader.

Fasadritningen ska vara måttsatt i skala 1:100.

Väderstreck ska finnas med.

Situationsplan/tomtkarta visar hur din tomt ser ut med byggnader, fastighetsgränser och parkeringsplatser. Den ska vara måttsatt och ska baseras på ett aktuellt utdrag ur kommunens baskarta. Rita ut det du vill göra och måttsätt till minst två olika tomtgränser vinkelrätt.

Skalan ska vara 1:400.

Nybyggnadskarta behövs när det gäller nybyggnad av ett bostadshus, kontor eller industri. En nybyggnadskarta kan även behövs när vi behöver veta exakt hur mycket som är bebyggt på tomten eller när det är nära fastighetsgräns.

Rita ut det du vill göra och måttsätt vinkelrätt till minst två olika tomtgränser. Markera ut entrén på ritningen. Du kan, för en avgift, beställa en nybyggnadskarta:

Beställ en nybyggnadskarta

Vill du ha äldre ritningar över en fastighet eller behöver äldre ritningar till din ansökan eller anmälan så kan du beställa det från Digitala Tekniska Arkivet.

Beställ ritningar från arkivet

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping