Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en informativ produkt som beskriver rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt på en specifik fastighet. Nybyggnadskartan redovisar aktuella markförhållanden som befintliga byggnader, vägar och markhöjder. Nybyggnadskartan redovisar också fastighetsgränser, planbestämmelser, rättigheter och även förbindelsepunkt för vatten och avlopp när det finns tillgängligt.

En nybyggnadskarta redovisar gällande och korrekta fastighetsgränser, vänta med att göra en beställning av nybyggnadskarta tills eventuella förrättningsåtgärder har vunnit laga kraft.

Situationsplan baserat på en nybyggnadskarta

När du ska ansöka om bygglov behöver du en situationsplan som beskriver var på din fastighet som du har planerat att placera din byggnad Läs mer om situationsplan. Bygglov ställer olika krav på hur detaljerad denna situationsplan ska vara beroende på var i kommunen du ska bygga och vad du ska bygga.

Situationsplanen ska vanligtvis baseras på en nybyggnadskarta om du ska söka bygglov för huvudbyggnader. Exempelvis ett nytt bostadshus eller industri. Rådfråga bygglov innan du beställer en nybyggnadskarta.

För en del åtgärder kan det räcka med andra kartor som underlag till situationsplanen. I ditt pågående bygglovsärende har Bygglov rätt att begära att situationsplanen ska baseras på en nybyggnadskarta.

Tips på andra kartunderlag

Det som skiljer nybyggnadskartan från andra kartunderlag är att nybyggnadskartan är en bearbetad produkt som innehåller kvalitetssäkrade fastighetsgränser, plangränser, aktuella markförhållanden och rättigheter. Andra kartor är ofta mindre detaljerade och det förekommer att byggnader och fastighetsgränser saknar korrekt geografiskt läge. Nybyggnadskartan levereras alltid i dwg-format och pdf-format.

Exempel på andra kartor som är gratis är Norrköpingskartan NOKA eller din förrättningskarta som du förhoppningsvis redan äger. Dessa är endast i pdf-format/utskrift.

Önskas ett digitalt alternativ, det vill säga leverans i dwg-format, kan ett utdrag av baskartan köpas och beställas här. Tänk på att även denna karta är mindre detaljerad och att det förekommer att byggnader och fastighetsgränser saknar korrekt geografiskt läge.

En situationsplan baserat på en nybyggnadskarta kanske inte är nödvändig för bygglovsprövningen men den kan vara till hjälp för planeringen av byggprojektet då den är detaljerad, säkerställd och digital. Önskar du som fastighetsägare, arkitekt eller husleverantör en nybyggnadskarta, går det såklart bra att beställa.

Vad kostar en nybyggnadskarta?

Priset varierar med fastighetens storlek (tomtareal) och typ av karta. Maxbelopp på nybyggnadskartan är alltid enligt prisgrupp A. Beroende på fastighetens förutsättningar kan nybyggnadskartan falla in under prisgrupp B eller C, och därmed bli billigare.

Avbeställning av nybyggnadskartan kan göras inom de närmaste dagarna efter beställning. Beroende på hur långt vi kommit med ditt ärende kan det bli aktuellt att ta ut en avgift på
30 % av det totala beloppet.
I december 2019, beslutade SKL att nybyggnadskartor endast är momsbefriad om kartan skall användas i samband med bygglovsansökan, mer info om detta finns när du beställer via e-tjänsten.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden för en nybyggnadskarta är normalt 2 - 4 veckor.

I samband med längre ledigheter exempelvis under sommaren och vid jul och nyår är handläggningstiden längre och vi har då även begränsad möjlighet att svara på frågor om nybyggnadskartor.

Varför tar det så lång tid?

För att skapa en nybyggnadskarta samlar vi in information från flera olika verksamheter och kontor. För att kartbilden ska vara aktuell görs ibland inmätningar i fält och när vi har all information som krävs sammanställer vi den och skapar en ny karta för just din tomt.

Hur levereras kartan?

Nybyggnadskartan levereras alltid i digitalt format (pdf och dwg) via e-post. En papperskarta kan levereras med post om så önskas.
För att nybyggnadskartan i pdf-format ska bli skalenlig vid utskrift måste den skrivas ut i angett pappersformat (A4, A3 eller A2) och med skrivarinställningen "verklig storlek" eller med en inställning som inte anpassar kartbilden.

När får jag fakturan?

Fakturan skickas i separat brev på posten efter att kartan är levererad.

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?

Beställ nybyggnadskarta här via e-tjänst
För att använda våra e-tjänster krävs det att du har e-legitimation.
Så här skaffar du e-legimitation

Saknar du e-legitimation hör av dig till Kontaktcenter 011-15 00 00 

OBS! Har du gjort en beställning och väntar på en ärendebekräftelse, svar från oss eller leverans av nybyggnadskarta, kolla skräpposten i din mejl så att inte vårt mejl har hamnat där. 

Hur får jag tag på en kopia på en befintlig nybyggnadskarta?

Kontakta oss på Geografisk information för att få en kopia. Efter upprättande av en nybyggnadskarta blir den en offentlig handling.

Tänk på att en nybyggnadskarta är en aktuell produkt. Har några markobjekt eller administrativa objekt förändrats sedan leverans av kartan kan den i många fall inte användas som underlag i ett nytt bygglovsärende.

Aktuell teckenförklaring till levererad nybyggnadskarta Pdf, 144.8 kB. (Pdf, 144.8 kB)

Har du andra frågor gällande nybyggnadskartan kontakta oss.

Kontakt
Nybyggnadskartor
Samhällsbyggnadskontoret

Torggatan 5
601 81 Norrköping