Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en informativ produkt som beskriver rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt på en specifik fastighet.

Nybyggnadskartan redovisar aktuella markförhållanden som befintliga byggnader, vägar och markhöjder. Nybyggnadskartan redovisar också fastighetsgränser, planbestämmelser, rättigheter och även förbindelsepunkt för vatten och avlopp när det finns tillgängligt.

En nybyggnadskarta redovisar gällande och korrekta fastighetsgränser, vänta med att göra en beställning av nybyggnadskarta tills eventuella förrättningsåtgärder har vunnit laga kraft.

Situationsplan baserat på en nybyggnadskarta

När du ska ansöka om bygglov behöver du en situationsplan som beskriver var på din fastighet som du har planerat att placera din byggnad. Bygglov ställer olika krav på hur detaljerad denna situationsplan ska vara beroende på var i kommunen du ska bygga och vad du ska bygga.

Situationsplanen ska vanligtvis baseras på en nybyggnadskarta om du ska söka bygglov för huvudbyggnader inom detaljplanerat område exempelvis ett nytt bostadshus eller industri eller om en planerad byggnation hamnar nära fastighetsgräns eller på annat sätt kräver en nybyggnadskarta.

För en del åtgärder kan det räcka med andra kartor som underlag till situationsplanen se nedan. I ditt pågående bygglovsärende har Bygglov rätt att begära att situationsplanen ska baseras på en nybyggnadskarta. Om du är osäker på vilket underlag du behöver kontakta Bygglov först alternativt sök bygglov först med annat kartunderlag så får en bygglovshandläggare titta på ärendet och göra en bedömning om nybyggnadskarta behövs.

Du hittar kontaktuppgifter och mer information om bygglov på sidan Innan du söker bygglov

Tips på andra kartunderlag

Det som skiljer nybyggnadskartan från andra kartunderlag är att nybyggnadskartan är en bearbetad produkt som innehåller kvalitetssäkrade fastighetsgränser, plangränser, aktuella markförhållanden och rättigheter. Andra kartor är ofta mindre detaljerade och det förekommer att byggnader och fastighetsgränser saknar korrekt geografiskt läge. Nybyggnadskartan levereras alltid i dwg-format och pdf-format.

Exempel på andra kartor som är gratis är Norrköpingskartan NOKA eller din förrättningskarta som du förhoppningsvis redan äger. Dessa är endast i pdf-format/utskrift.

Önskar du ett digitalt alternativ, det vill säga leverans i dwg-format, kan du köpa och beställa ett utdrag av baskartan på sidan Baskarta. Tänk på att även denna karta är mindre detaljerad och att det förekommer att byggnader och fastighetsgränser saknar korrekt geografiskt läge.

En situationsplan baserat på en nybyggnadskarta kanske inte är nödvändig för bygglovsprövningen men den kan vara till hjälp för planeringen av byggprojektet då den är detaljerad, säkerställd och digital. Önskar du som fastighetsägare, arkitekt eller husleverantör en nybyggnadskarta, går det såklart bra att beställa.

Vad kostar en nybyggnadskarta?

Priset varierar med fastighetens storlek (tomtareal) och typ av karta. De flesta nybyggnadskartor görs enligt taxa A. Kartor i prisgrupp B och C görs endast i undantagsfall.

Nybyggnadskarta inklusive gällande taxa Pdf, 286 kB.

Avbeställning av nybyggnadskartan kan göras inom de närmaste dagarna efter beställning. Beroende på hur långt vi kommit med ditt ärende kan det bli aktuellt att ta ut en avgift på 30 % av det totala beloppet.

I december 2019, beslutade SKL att nybyggnadskartor endast är momsbefriad om kartan skall användas i samband med bygglovsansökan, mer info om detta finns när du beställer via e-tjänsten.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden för en nybyggnadskarta är normalt 2 - 4 veckor.

I samband med längre ledigheter exempelvis under sommaren och vid jul och nyår är handläggningstiden längre och vi har då även begränsad möjlighet att svara på frågor om nybyggnadskartor.

För att skapa en nybyggnadskarta samlar vi in information från flera olika verksamheter och kontor. För att kartbilden ska vara aktuell görs inmätningar i fält och när vi har all information som krävs sammanställer vi den och skapar en ny karta för just din tomt.

Hur levereras kartan?

Nybyggnadskartan levereras alltid i digitalt format (pdf och dwg) via e-post. En papperskarta kan levereras med post om så önskas. För att nybyggnadskartan i pdf-format ska bli skalenlig vid utskrift måste den skrivas ut i angett pappersformat (A3 eller A2) och med skrivarinställningen "verklig storlek" eller med en inställning som inte anpassar kartbilden.

När får jag fakturan?

Fakturan skickas i separat brev på posten efter att kartan är levererad.

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?

Beställ nybyggnadskarta via e-tjänst

För att använda våra e-tjänster krävs det att du har e-legitimation.

OBS. Vid beställning av nybyggnadskarta så kan du bara beställa Nybyggnadskarta. Vi gör en bedömning om vilken variant av nybyggnadskarta som är aktuell.

Så här skaffar du e-legimitation

Saknar du e-legitimation hör av dig till Kontaktcenter 011-15 00 00 

OBS! Har du gjort en beställning och väntar på en ärendebekräftelse, svar från oss eller leverans av nybyggnadskarta, kolla skräpposten i din mejl så att inte vårt mejl har hamnat där. 

Hur får jag tag på en kopia på en befintlig nybyggnadskarta?

Kontakta oss på Geografisk information för att få en kopia. Efter upprättande av en nybyggnadskarta blir den en offentlig handling.

Observera att nybyggnadskartan är en färskvara. Den har en giltighetstid på maximalt två år, men det gäller bara om förhållanden på platsen inte har ändrats. Du som beställare bör kontrollera att kartan stämmer både fysiskt och juridiskt exempelvis gällande fastighetsindelningen och rättigheter, eventuella mark- och gatuhöjder och eventuella uppgifter om VA-anslutningar. Det kan vara viktigt att även befintliga byggnader är aktuella och korrekt redovisade. Efter två år eller om något har förändrats ska ny karta beställas.

Aktuell teckenförklaring till levererad nybyggnadskarta Pdf, 144.8 kB.

Har du andra frågor gällande nybyggnadskartan kontakta oss.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Geografisk information

Torggatan 5
602 42 Norrköping