Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Eldning

Här hittar du information om eldning inomhus och utomhus och vad du som blir störd av rök kan göra.

Eldning inomhus

Tänk på att det oftast krävs bygglov eller anmälan för eldstad. Även sotaren ska godkänna installationen.

Får din granne olägenheter av din eldning kan byggnads- och miljöskyddsnämnden i värsta fall besluta om eldningsförbud, oavsett om pannor och installationer har bygglov.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har tagit fram Riktlinjer för småskalig vedeldning.

Riktlinjer för småskalig vedeldning Pdf, 94.1 kB.

I många fall kan klagomål förbyggas genom att elda på rätt sätt. Det är då viktigt att det endast är ved som eldas i kaminen. Genom att ha en snabb upptändning med mycket syre och värme minimerar man rökbildningen.

Avfall såsom äggkartonger, wellpapp och plast orsakar skadlig och tjock rök och ska alltid undvikas. Det är också viktigt att veden som eldas är ordentligt torr, ved ska inte huggas och eldas under samma år.

Läs om regler för sotning på Räddningstjänsten webbsida

Kontakta sotare

Eldning utomhus

Det är förbjudet att elda avfall på grund av risk för olägenheter för människor och miljön.

Under vår och höst - månaderna mars, april, maj samt september, oktober, november - är det förbjudet att elda torrt ris, löv, grenar och liknande inom område med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Ur hälso- och miljösynpunkt är det alltid olämpligt att elda nyavverkade grenar, löv och gräs eftersom de avger stora mängder rök. Det är alltid den som eldar som har ansvar för att eldningen inte orsakar problem för grannarna och miljön. Inom tät bebyggelse och hus med moderna ventilationsanläggningar är det stor risk att dina grannar även störs inomhus. Kom ihåg att visa hänsyn.

Vill du själv ta hand om ditt träd­gårds­avfall kan du göra en kompost på din egen fastighet eller lämna avfallet till någon av kommunens Returpunkter.

Valborgsmässoeld är undantagen från eldningsförbud om du i förväg anmält den till polisen.

Hitta Returpunkter

Backyard burning - information om avfallseldning från miljösamverkan i Västra Götaland Pdf, 8.2 MB.

Rökutvecklingen kan minska avsevärt när du eldar på rätt sätt. Små portioner, torrt bränsle och god syretillförsel minskar röken.

Störningar uppkommer när du:

  • Eldar vid fel tidpunkt
    Anledningen till begränsningarna för när man får elda, är att många människor upplever besvär med rök. Kompostera eller lämna avfallet till en Returpunkt istället.
  • Eldar i fel vindriktning
    Elda inte när det blåser. Speciellt inte om det blåser mot någon granne.
  • Eldar avfall
    Det är förbjudet att elda avfall. Behandlat trä, gummi och plast bildar dessutom giftiga och miljöfarliga gaser när de brinner. Tänk på att virke som du vill bli av med räknas som avfall. Eldning av avfall klassas som miljöbrott och åtalsanmäls.

Alla pannor som eldas med ved ska ha ackumulatortank. Alla pannor som installeras ska dessutom vara miljögodkända.

Kaminer och kakelugnar som installeras ska vara miljögodkända.

Installation av äldre kakelugnar och kaminer kan i vissa fall tillåtas. Kontakta samhällsbyggnadskontoret, avdelningen miljö- och hälsa först.

De flesta klagomål på eldning kommer från grannar som upplever röken som störande. Hur mycket rök som bildas beror oftast på hur och vad man eldar. Eldar man på rätt sätt med torr, finkluven ved och med god syretillförsel är problemen oftast små. Med ackumulatortank kopplad till pannan behöver man inte elda lika ofta och störningarna blir mindre.

Störs du av rök från grannen?

Störs du av rök från en granne ska du i första hand kontakta den som orsakar problemet. De flesta problem kan lösas redan här.

Det är viktigt att du börjar med att själv berätta om problemet för den som orsakar störningen, annars kommer vi inte att kunna hjälpa dig med ditt problem.

Innan du lämnar in ett klagomål, skriv dagbok under två veckor när röken kommer in i din bostad och hur länge du känner lukten. Om röken bara kommer in när du har fönster eller dörr öppen, eller bara känns utomhus, kommer vi inte kunna hjälpa dig.

För att vi ska kunna hjälpa dig måste röken komma in i din bostad flera gånger i veckan, under längre tid än en halvtimme.

Om det inte blir bättre trots påpekanden kan du använda vår e-tjänst för att lämna in klagomål när du upplever en störning eller besvär som kan ge skada på människors hälsa eller i miljön. E-tjänsten kräver ingen inloggning eller signering för att ge möjligheten att vara anonym.

Lämna klagomål inom miljö, hälsoskydd och livsmedel

När vi har fått in ditt klagomål kontaktar vi oftast dig för att få mer information. Om vi bedömer att klagomålet kan vara befogat enligt miljöbalken, kontaktar vi den som orsakar problemet. Efter det får den som orsakar problemet några veckor på sig att ta hand om klagomålet och sedan redovisa för oss vad som gjorts för att lösa problemet. Vi skickar även ut blanketten som du fyllt i så att den som orsakar problemet får ta del av det du skrivit.

När den som orsakat problemet, har gjort åtgärder måste du kontakta oss igen om du fortfarande tycker att problemet finns kvar. Om vi inte hör något mer från dig antar vi att problemet har löst sig och vi avslutar ärendet.

Kontakta oss igen om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med åtgärden ska du kontakta oss igen så gör vi en ny bedömning av ärendet. I vissa fall gör vi en inspektion hemma hos dig. Vi utför ingen mätning utan gör en bedömning om ärendet ska tas vidare. Om vi bedömer att klagomålet är obefogat avslutar vi ärendet. Då kan du få ett beslut som du kan överklaga.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.