Bussvändplats i Oxelbergen

En ny hållplats med vändslinga ska utöka kapaciteten för bussarna vid hållplats Östra station. Hållplatsen flyttas till korsningen Styrestagatan/Stohagsgatan samtidigt som säkerheten ökas för gångtrafikanter.

kartbild med befintlig busshållplats och var ny bussvändplats liggerFörstora bilden

Busshållplatsen kommer att flytta från Vikboplan till Styrestadsgatan.

Bygget av vändslinga inleds i september 2023 och det kommer att påverka trafiken och parkeringsplatser.

Vad förändras?

Busshållplatsen Östra station ligger i dag vid Vikboplan. Den kommer att flyttas till korsningen mellan Styrestagatan och Stohagsgatan. Genom att flytta busshållplatsen och göra en separat avstigningsplats samt en kombinerad vändslinga och påstigningsplats, kommer kapaciteten att öka för busstrafik i området. I vändslingan kommer två bussar att få plats, i dag finns bara plats för en buss vid nuvarande hållplats.

Den nya vändslingan kommer att ligga på grönytan som finns idag i korsningen Styrestagatan och Stohagsgatan. Avstigningshållplatsen placeras längs Styrestagatan och i anslutning till det byggs ett övergångsställe.

Vikboplan kommer att göras om genom att den befintliga vändslingan tas bort och ersätts med växter och gräs. Vårdcentralen kommer fortfarande ha kvar sina parkeringsplatser närmast vårdcentralen, men parkeringsplatser längre söderut tas bort och ersätts med grönska.

De föräldrar som lämnar barnen till skolor i området kommer att kunna fortsätta göra det. På sikt kommer utfarten att vara på Odalgatan istället för Styrestagatan.

Kan jag parkera som vanligt?

En konsekvens av projektet är att parkeringsförutsättningarna förändras. Längs Styrestagatan försvinner gatuparkeringsplatser liksom de parkeringsplatser som idag finns vid grönytan där bussvändslingan kommer att anläggas. För att kompensera för dessa platser, görs flera åtgärder för att du som bor i området fortsatt ska kunna parkera nära hemmet:

  • På parkeringen vid spårvagnsverkstadens entré, infart från Stohagsgatan, införs fri natt- och helgparkering.
  • Boendeparkering införs längs delar av Stohagsgatan, Lindövägen och Gustaf Adolfsgatan.
  • Rådmansgatan och Vikbolandsgatan regleras om och möjligheten att parkera med 300-kort tas bort.
  • På Växthusgatan införs avgift. Här kan du parkera två timmar mot avgift, blå taxa.
  • Datumen för dagar med parkeringsförbud ändras också i området: i dag är det parkeringsförbud datumen 2 och 4 i varje månad. Nu ändras det till 2 och 12.

Mer information om parkering i Norrköping

Varför görs förändringen?

Flytten av vändslinga och hållplatser görs för att öka möjligheterna för busstrafiken. Flera busslinjer trafikerar hållplatsen och därför behövs också mer utrymme. Genom att bygga vändslingan förbättras förutsättningarna för en tidseffektiv pendling.

Hur länge pågår gatuarbetet?

Planerad byggstart är satt till vecka 38 i mitten av september 2023. Arbetet börjar med att anlägga bussvändslingan som beräknas vara klar i mitten av december 2023. Därefter fortsätter arbetet kring Vikboplan och allt planeras vara färdigt i april 2024.

Hur påverkar det mig som bor eller arbetar i området?

Under byggtiden kommer kommer ett körfält att vara öppet, så framkomligheten är begränsad längs Styrestagatan och Stohagsgatan i höjd med arbetet. Arbeten kommer också att göras vid Vikboplan, vilket också kan påverka framkomlighet och parkeringsmöjligheter.

Planerad byggstart: september 2023
Planerat färdigställande: våren 2024
Kontakt: Vedat Kelmendi, projektledare, SWECO, vedat.kelmendi@sweco.se
Jan Holmberg, projektsamordnare, Projekt stadsmiljö infratstruktur, jan.holmberg2@norrkoping.se

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping