Byggprojekt

Här kan du ta del av parker och vilka större väg-, gatu och spårarbetesåtgärder som är på gång i Norrköpings kommun.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping