Trygghetsskapande åtgärder i parkmiljöer

Sedan 2022 pågår projektet Trygga gröna miljöer, ett arbete med att utföra trygghetsskapande åtgärder i Norrköpings parkmiljöer. I en förstudie har fem parker valts ut till en början.

I projektet arbetar vi med mindre åtgärder utifrån varje parks individuella behov för att främja trygghet, trivsel och aktivitet. Detta kan innebära bland annat byte av armaturer för att ge bättre ljus, förbättrade och nya promenadstråk, gallring av täta buskage och sly, nya mötesplatser och blommande planteringar. Vi följer platserna och utvärderar resultaten varefter vi gör åtgärder. 

Parkmiljöer vi arbetar med just nu:

  • Bockängen och Gamla lasarettsparken
  • Vasaparken
  • Galgberget
  • Oxelbergsparken

Planerad byggstart: våren 2024
Planerat färdigställande: löpande färdigställning i takt med att parkerna görs i ordning.
Projektledare: Fredrik Landelius, fredrik.landelius@norrkoping.se, 011-15 16 84

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping