Ny bytespunkt vid Vrinnevisjukhuset

En attraktiv och tillgänglig pendlarparkering för byte mellan olika trafikslag skapas vid Vrinnevi sjukhuset.

Under hösten 2024 ska Norrköpings kommun rusta befintlig hållplats södergående riktning och bygga ny hållplats norrgående riktning längs Gamla Övägen, och anlägga gång- och cykelväg utmed kommunens parkering.

Karta som visar var bytespunkten ligger

Planerad publicering i e-avrop: vår 2024
Planerad byggstart: höst 2024
Planerat färdigställande: 2025
Kontakt: Projektledare Anneli Bellinger, 011-152863,
e-post: anneli.bellinger@norrkoping.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping