Folkparken byggs om

Under hösten 2022 och våren 2023 har Norrköpings kommun planerat en ny lekmiljö i Folkparken. Lekmiljön som finns idag ska totalrenoveras. Samhällsbyggnadskontoret har haft en medborgardialog där många barn och unga tyckt till om hur de vill att framtidens lekmiljö i Folkparken ska vara. Temat ”Toner och Tivoli” var en storfavorit och därför får lekmiljön det temat.

Under hösten 2022 och våren 2023 har Norrköpings kommun arbetat med att ta fram handlingar för att kunna renovera lekmiljön i Folkparken. Norrköpings kommun har haft en medborgardialog där temat ”Toner och Tivoli” var en storfavorit och därför kommer lekmiljön att byggas utefter det.

Belysningen längs de mest använda gångbanorna i Folkparken kommer också att förbättras.

Läs mer i vår nyhet om projektet!

Tidplan

Under hösten kommer hela lekmiljön att stängas av för ombyggnation. Arbetet beräknas vara klart i juni 2024. Under tiden kommer Samhällsbyggnadskontoret att anordna en enklare tillfällig lekmiljö intill den befintliga lekmiljön.

Projektsidan kommer att uppdateras under projektets gång.

Planerad publicering i e-avrop: sommar/höst 2023
Planerad byggstart: höst 2023
Planerat färdigställande: sommar 2024
Kontakt: Projektledare Jessica Posada, 011-15 54 80, e-post: jessica.posada@norrkoping.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping