Klinga verksamhetsområde etapp 3

Nu är det dags att fortsätta utvecklingen av Klinga verksamhetsområde genom att starta detaljprojektering av etapp 3. Detaljplanen för etapp 3 vann laga kraft år 1991. Kommunen ska nu tillsammans med Nodra AB bygga damm, nya ledningar, gator och cykelvägar.


Planerad byggstart
: 2024

Planerat färdigställande: 2025

Kontakt:
Projektsamordnare: Jan Holmberg, jan.holmberg2@norrkoping.se,

Extern projektledare från Sweco: Fanny Nordahl, telefon: 070-3628305, E-post: fanny.nordahl@sweco.se

Relaterat