Utbyggnad av gator, park och torg i kvarteret Rodga

En karta över kvarteret Rodga och dess olika byggetapper.

Kartbild på hur kvarteret kommer att se ut. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Mittemot Norrköpings resecentrum ligger kvarteret Rodga, ofta kallat för gamla busstationen. Området ska byggas om och få nya gator, park och torg utifrån den nya bebyggelse som kommer att göras på platsen.

Om- och tillbyggnad av gator görs i två etapper. Etapp ett är klar och där har vi gjort klart gator och trottoarer på Slottsgatan, halva Magasinsgatan och halva Godsgatan. Man kommer även i denna etapp bygga upp det undre lagret på gatan, det så kallade AG-lagret.

Etapp 2
I etapp två kommer vi att lägga asfalt, så gräs, bygga cykelbanor och göra andra finjusteringar i området.

Vi kommer att göra en ombyggnation av utfarten mot Norra Promenaden. I projektet ingår det att utöka stadens gröna karaktär med anläggandet av en ny park. Sveatorget ska bli en ny mötesplats där elegans och funktion, med fokus på klimatförändringar, blandas.

Planerad byggstart: våren 2020

Planerat färdigställande: 2027

Kontakt: Projektledare gata, torget och parken, Jan Holmberg. Telefon: 011-15 28 35
e-post: jan.holmberg2@norrkoping.se.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping