Klinga verksamhetsområde, etapp 4

Klinga verksamhetsområde växer. Nu byggs etapp 4 om totalt cirka 60 hektar som inkluderar verksamhetsmark, naturområden och nya gator. Kommunens arbete med att bygga ut gator, ledningar och andra tekniska anläggningar påbörjas under hösten 2021.


Planerad byggstart
: 2022

Planerat färdigställande: sommaren 2024

Kontakt:
Projektsamordnare: Jan Holmberg, jan.holmberg2@norrkoping.se,

Extern projektledare från Sweco: Fanny Nordahl, telefon: 070-3628305, E-post: fanny.nordahl@sweco.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping