Kungsängens verksamhetsområde byggs ut

Söder om Arkösundvägen planerar nu kommunen för ett nytt område med plats för upp till 20 företag och en ny skola.

Norrköpings kommun kommer att bygga nya lokalgator och Nodra lägger lednigar för och vatten och avlopp. Området ligger söder om Arkösundsvägen och öster om Kungsängsleden.

Kungsängens arbetsområde har sedan 1990 byggts ut i etapper, den senaste under 2010 och sedan dess har olika nyetableringar tillkommit på Kungsängen.


Planerad byggstart: hösten 2021

Planerat färdigställande: hösten/vintern 2023

Kontakt:
Projektsamordnare: Johanna Morgan, telefon: 011-151542, E-post: johanna.morgan@norrkoping.se

Extern projektledare från Sweco: Fanny Nordahl, telefon: 070-3628305, E-post: fanny.nordahl@sweco.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping