Kungsängens verksamhetsområde byggs ut

Söder om Arkösundsvägen planerar nu kommunen för ett nytt område med plats för upp till 20 företag och en ny skola.

Norrköpings kommun kommer att bygga nya lokalgator och Nodra lägger ledningar för och vatten och avlopp. Området ligger söder om Arkösundsvägen och öster om Kungsängsleden.

Kungsängens arbetsområde har sedan 1990 byggts ut i etapper, den senaste under 2010 och sedan dess har olika nyetableringar tillkommit på Kungsängen.

Entreprenör är Nordisk Mark och Anläggning AB.

Planerad byggstart: våren 2022

Planerat färdigställande: vintern/våren 2024

Kontakt:
Projektsamordnare: Johanna Morgan,
Telefon: 011-151542, E-post: johanna.morgan@norrkoping.se

Extern projektledare från Sweco: Vedat Kelmendi,
Telefon: 0708-69 02 28, E-post: vedat.kelmendi@sweco.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping