Ny räddningsstation på Dagsbergsfältet

Hösten 2025 planeras den nya räddningsstationen på Dagsbergsfältet stå färdigbyggd.

Illustration som visar hur den nya räddningsstationens entré kommer se ut

Illustration som visar hur den nya räddningsstationens entré kommer att se ut. Skiss: Arkitektbyrån Tengbom. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Den nya räddningsstationen ska ersätta delar av den befintliga räddningsstationen i Norrköping centrum, som idag finns vid Södra promenaden. Den befintliga räddningsstationen är byggnadsminnesskyddad, det betyder att förändringar av väsentliga funktioner inte får göras på byggnaden. Dessutom medför placeringen av den befintliga räddningsstationen utmaningar rent strategiskt och trafikmässigt.

I den nya räddningsstationen ska en ny vagnhall för utryckande fordon byggas och totalt får den nya räddningsstationen 13 portar. Räddningsstationen kommer bli självförsörjande vad gäller el och vatten och skulle en kris inträffa planeras räddningsstationen förse sig själv med vatten. Även en ny administrationsbyggnad byggs på Dagsbergsfältet. Den nya administrationsbyggnaden ersätter kontorsplatser på räddningsstationen som finns idag vid Södra promenaden.

Delad entreprenad

Uppdraget är en delad entreprenad där Peab är upphandlad gällande mark och husbyggnad, Bravida på el, Sandbäcken på VS, Assemblin på ventilation och Great Security på säkerhet.

Första spadtag

Det första spadtaget togs av Norrköpings kommun, Räddningstjänsten i Östra Götaland och Peab fredagen den 20 oktober.

Planerad byggstart: hösten 2023
Planerat färdigställande: hösten 2025
Kontakt: Projektledare Robert Lind, telefon: 011-13 44 40, e-post: robert@mifab.se.
Projektsamordnare Jessica Åkerblom, telefon: 011-15 16 37, e-post: jessica.akerblom@norrkoping.se.

Illustration som visar hur den nya räddningsstationens ena sida kommer att se ut

Illustration som visar hur den nya räddningsstationens baksida kommer att se ut. Skiss: Arkitektbyrån Tengbom. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Kartbild med markering som visar var den nya räddningsstationen ska byggas

Kartbild som visar var den nya räddningsstationen ska byggas. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping