Vi förnyar Klockaretorpsparken

Illustrationsplan Klockaretorpsparken

Klicka på bilden för att se illustrationsplanen större som PDF.

Nu förnyar vi Klockaretorpsparken. Projektets syfte är att utveckla den befintliga stadsdelsparken i Klockaretorpet med fokus på lek, trygghet, jämlikhet och hälsa.

I projektet ingår konstnärlig gestaltning genom projektet FRIRUM. Konstnären Ruben Wätte har tillsammans med en grupp ungdomar från Klockaretorpet tagit fram en planering för en ny mötesplats i parken. Utgångspunkten har varit att lyfta unga tjejers plats i det offentliga rummet. Platsen ska bidra till att alla ska kunna känna sig trygga och fria.

Detta tillkommer i parken:

 • Lekmiljön ska få en ny del som kommer erbjuda tillgängliga lekfunktioner. Leken kommer att ha temat djur och natur och uppmärksamma platsens unika isräfflor i intilliggande naturområde.
 • Ny belysning längs med gång- och cykelstråk och på utvalda platser.
 • Nya sittplatser för möten och vila.
 • Ett generöst trädäck för solhäng.
 • Ny växtlighet som träd och buskar som skänker skugga och ger parken fina upplevelsevärden.
 • Förbättrade ytor för rörelse och sport.
 • Konstnärlig gestaltning i form av en ny mötesplats.
 • Hundrastgården förbättras.

I naturområdet intill parken finns spår av isens framfart. Här döljer sig
isräfflor som är unika och ovanligt breda och djupa, så kallade “grooves”, där berggrunden består av relativt mjuk bergart.

Isräfflorna skapades i slutet av istiden genom att sten som satt infruset i isens bottendelar skapades över och repade berggrunden. Riktningen på räfflorna visar åt vilket håll isen rörde sig.

Detta har redan genomförts:

 • Nytt konstgräs i multiarenan.
 • Lökplantering på fem olika platser i parken.
 • Röjning av skogsområdet längs med gång och cykelvägar.

Planerad publicering i e-avrop: Upphandling är klart och vi har kontrakt med en entreprenör sedan oktober 2023
Planerad byggstart: vinter 2023/2024
Planerat färdigställande: sommar 2024
Projektledare: Anneli Bellinger, e-post: anneli.bellinger@norrkoping.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping