Byggnation kring nya tingsrätten

Nya tingsrätten, ON arkitekter

Nya tingsrätten sedd från Norra promenaden, Illustration: ON arkitekter

Nu byggs Norrköpings nya tingsrätt i kvarteret Skepparen. Norrköpings kommun bygger torg, gång- och cykelväg, planteringar och gör i ordning ledningar under mark i området.

Just nu pågår bygget av Norrköpings nya tingsrätt i kvarteret Skepparen (korsningen Orangerigatan – Sveagatan). Runt tingsrätten kommer Norrköpings kommun anpassa vägarna, bygga en infart till tingsrätten, bredda Slottsgatan, flytta ledningar och anpassa området så att regnvatten leds bort.

Men framför allt så ska vi skapa ett mer attraktivt område som är inbjudande och anpassat till framtidens klimat.

Planerad byggstart: hösten 2023
Planerat färdigställande: hösten 2024
Kontakt: Projektledare Jan Holmberg
e-post jan.holmberg2@norrkoping.se, telefon 011-15 28 35.
Byggledare Jonathan Källström, e-post: jonathan.kallstrom@norrkoping.se, telefon: 011-15 21 51.